Επιλογή γλώσσας

el
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

ελληνική
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 10.02.2022

Αγορά του Global Carbon Strategy ETF της KraneShares: προοπτική ανόδου 80,7% χάρη στην ανάπτυξη της αγοράς εκπομπών άνθρακα

Σύμβολο ticker: KRBN.US

Τιμή εισόδου: $53

Τιμή-στόχος: $100

Δυνητική άνοδος: 88.5%

Ρίσκο: μέτριο

Μέγεθος θέσης: 5%

Σχετικά με το ETF

Tο ETF Krane Shares Global Carbon Strategy έχει σημείο αναφοράς τον δείκτη IHS Markit Global Carbon Index ο οποίος παρακολουθεί τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης άνθρακα τα οποία εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ρευστότητα, προσφέροντας έτσι ευρεία κάλυψη των εκπομπών άνθρακα.

Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση, AUM - $1,86 δισεκατομμύρια

Δείκτης κόστους – 0,78%

Απόδοση του ETF για τους τελευταίους 6 μήνες – 47,62%

Ποια είναι η ιδέα;

Με την αγορά μετοχών στο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο KRBN, το ETF κερδίζει χρήματα από την ανάπτυξη της αγοράς εκπομπών άνθρακα, της οποίας η αύξηση των τιμών είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι νέες προκλήσεις δημιουργούν σχεδόν πάντα νέες αγορές, με τη συνεχιζόμενη κλιματική κρίση και την αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών να μην αποτελούν εξαίρεση.

Το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τις αγορές άνθρακα είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο. Οι διεθνείς αγορές εμπορίας δικαιωμάτων άνθρακα υπάρχουν από τα Πρωτόκολλα του Κιότο του 1997, αλλά η εμφάνιση νέων περιφερειακών αγορών προκάλεσε αύξηση των επενδύσεων.

Ιστορικά σημαντικές εξελίξεις για την αγορά πιστώσεων άνθρακα

 1. Η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, UNFCCC, είναι η πρώτη συμφωνία, η οποία υπογράφηκε από περισσότερες από 180 χώρες, που αφορούσε κοινές αρχές εθνικής δράσης για την κλιματική αλλαγή. Η Σύμβαση εγκρίθηκε επίσημα στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 21η Μαρτίου 1994.
 2. Το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι μια διεθνής συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα της γης, με σκοπό την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αποτελεί συμπληρωματικό έγγραφο της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών του 1992 για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), Το Πρωτόκολλο εγκρίθηκε στο Κιότο της Ιαπωνίας την 11η Δεκεμβρίου 1997 και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005. Ο κύριος στόχος της συμφωνίας είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο που θα αποτρέψει την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα του πλανήτη.
 3. Η Συμφωνία του Παρισιού είναι μια συμφωνία που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία προβλέπει μέτρα για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από το 2020. Η συμφωνία συντάχτηκε για να αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο κατά τη Σύνοδο του Παρισιού για το κλίμα, εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 και υπογράφηκε στις 22 Απριλίου 2016. Στόχος της συμφωνίας (σύμφωνα με το άρθρο 2) είναι να «βελτιωθεί η εφαρμογή» της Σύμβασης-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, ιδίως για να διατηρηθεί η παγκόσμια μέση άνοδος της θερμοκρασίας «σημαντικά» από τους 2 °C και για να ενταθεί η «προσπάθεια» περιορισμού της ανόδου της θερμοκρασίας κατά 1,5 °C.

Το Πρωτόκολλο του Κιότο του 1997 και η Συμφωνία του Παρισιού του 2015 ήταν συμφωνίες οι οποίες έθεσαν διεθνείς στόχους για τις εκπομπές CO2. Καθώς οι τελευταίες έχουν επικυρωθεί από όλες τις χώρες εκτός από έξι, οδήγησαν στον καθορισμό εθνικών στόχων εκπομπών και τη θέσπιση σχετικών κανονισμών.

Με την έναρξη ισχύος αυτών των νέων κανόνων, η πίεση που ασκείται στις επιχειρήσεις να βρουν τρόπους να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακά τους αυξάνεται. Οι περισσότερες από τις σημερινές ενδιάμεσες λύσεις περιλαμβάνουν τη χρήση των αγορών δικαιωμάτων άνθρακα.

Οι πιστώσεις άνθρακα, επίσης γνωστές ως δικαιώματα άνθρακα, λειτουργούν όπως οι λήψεις δικαιωμάτων εκπομπών. Όταν μια εταιρεία αγοράζει συμβόλαιο πίστωσης άνθρακα, επιτρέπεται να παράγει έναν επιπλέον τόνο CO2. Έτσι, αυτά τα συμβόλαια σήμερα έχουν γίνει προϊόν συναλλαγής.

Οι πιστώσεις άνθρακα εκδίδονται από εθνικούς ή διεθνείς κυβερνητικούς οργανισμούς. Η ποσότητα τους βασίζεται συνήθως στους στόχους εκπομπών. Συχνά οι πιστώσεις εκδίδονται ως μέρος ενός προγράμματος «Cap-and-Trade». Οι ρυθμιστικές αρχές θέτουν όριο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Cap). Με την πάροδο του χρόνου, το ανώτατο όριο μειώνεται σταδιακά, καθιστώντας όλο και πιο δύσκολο για τις επιχειρήσεις να παραμείνουν στο επιτρεπόμενο επίπεδο.

Η αγορά άνθρακα είναι κατακερματισμένη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, προγράμματα τύπου Cap-and-Trade υπάρχουν στον Καναδά, την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα και πολλές άλλες χώρες εξετάζουν την υιοθέτησή τους. Η συγκεκριμένη αγορά βέβαια κινείται προς την παγκοσμιοποίηση και συνεπώς την ενοποίηση της.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται κίνητρο στις εταιρείες να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα που παράγονται από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες προκειμένου να παραμείνουν εντός των ορίων τους.

Γιατί μας αρέσει το KRBN;

1ος λόγος: επένδυση σε ανεπτυγμένες αγορές

Το fund κατανέμει χρηματοοικονομικά μέσα στις πιο ώριμες και με μεγαλύτερη ρευστότητα αγορές πιστώσεων άνθρακα. Αποτελείται από ποσοστώσεις της Ευρώπης, της Καλιφόρνια, των Ανατολικών ΗΠΑ καθώς και βρετανικές ποσοστώσεις, στις ακόλουθες αναλογίες:

 • European Union Allowance (EUA) 2022 Future – 61.56%
 • California Carbon Allowance (CCA) Vintage 2022 Future – 19,11%
 • European Union Allowance (EUA) 2023 Future – 5,6%
 • UK Allowance (UKA) 2022 Future – 5,19%
 • Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) Vintage 2022 Future – 4,62%
 • California Carbon Allowance (CCA) Vintage 2023 Future – 3,85%

2ος λόγος: αυξημένη ζήτηση

Η υπόθεση είναι ότι η μείωση του ορίου εκπομπών άνθρακα (διαφορετική για κάθε κλάδο) αφενός θα αυξήσει τις επενδύσεις των εταιρειών σε τεχνολογίες που θα μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα (βλ. αναφορά Carbonomics της GS). Από την άλλη πλευρά, αναμφισβήτητα θα υπάρξουν αυτοί που έχουν μείνει πίσω και θα αναγκαστούν να αγοράσουν πιστώσεις την τελευταία στιγμή, οδηγώντας έτσι την τιμή σε άνοδο.

3ος λόγος: μειωμένη προσφορά

Η μεγαλύτερη τοποθέτηση του fund σχετίζεται με την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα.

Το Αποθεματικό για τη Σταθερότητα της Αγοράς λειτουργεί σαν μια κεντρική τράπεζα μιας χώρας, με τη διαφορά ότι εδώ αφορά τις ευρωπαϊκές εκπομπές άνθρακα.

Στον ιστότοπό του, ο συγκεκριμένος οργανισμός δημοσίευσε τα εξής:

Το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων εκπομπών θα μειωθεί κατά 2,2% ετησίως από το 2021, σε σύγκριση με 1,74% μεταξύ 2013 και 2020. Το ποσοστό μείωσης είναι σύμφωνο με τον στόχο του 2030 για περικοπές τουλάχιστον 40% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Αυτή η πολιτική ποσοστώσεων είναι αντιπροσωπευτική του προγράμματος Cap-and-Trade. Οι ποσοστώσεις θα γίνουν μικρότερες, η ζήτηση θα αυξηθεί λόγω των μειούμενων επιπέδων που ορίζονται από τα κράτη (Cap) και η τιμή θα ακολουθήσει τη ζήτηση.

Πώς να επωφεληθείτε από την ιδέα;

 1. Αγοράστε μετοχές στο fund στην τιμή των $53.
 2. Μη διαθέσετε πάνω από 5% του χαρτοφυλακίου σας στην θέση αυτή. Για ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, μπορείτε να ακολουθήσετε τις προτάσεις των αναλυτών μας.
 3. Πουλήστε όταν η τιμή φτάσει τα $100.

Πώς να Αγοράσω της ETF Krane Shares Global Carbon Strategy?

Εάν δεν έχετε ακόμα επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε έναν τώρα: μπορείτε να το κάνετε διαδικτυακά, σε 10 μόλις λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα και να επιβεβαιώσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε μετοχές με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Freedom 24: Στην ενότητα Web Terminal (τερματικό web), πληκτρολογήστε KRBN.US (το ticker της ETF Krane Shares Global Carbon Strategy στο NASDAQ) στη γραμμή αναζήτησης και επιλέξτε τη ETF Krane Shares Global Carbon Strategy από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία στο παράθυρο trading στα δεξιά, επιλέξτε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε, και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (Αγορά).

Εφαρμογή της Freedom24 για iPhone ή Android: Πηγαίντε στην οθόνη Price (τιμή) και πατήστε στο εικονίδιο αναζήτησης στην πάνω δεξιά γωνία. Στον διάλογο αναζήτησης που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε KRBN.US (το ticker της ETF Krane Shares Global Carbon Strategy στο NASDAQ) και επιλέξτε τη ETF Krane Shares Global Carbon Strategy από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια θα δείτε τη μετοχή στην market watch (παρακολούθηση αγοράς)· πατήστε πάνω της και πηγαίντε στην καρτέλα Order (εντολή) στον διάλογο που θα εμφανιστεί. Εισάγετε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράστε και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (αγορά).


Αγοράστε Μετοχές της ETF Krane Shares Global Carbon Strategy >>


*Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι επενδύσεις σε τίτλους και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου, ο Πελάτης πρέπει να πιστοποιήσει την ενημέρωσή του σχετικά με αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της γνώσης του περί της Ειδοποίησης Κάλυψης Κινδύνου. Οι απόψεις και οι αξιολογήσεις αποτελούν την κρίση μας από την ημερομηνία αυτού του υλικού και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Προμήθειες, αμοιβές ή άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν το οικονομικό αποτέλεσμα των επενδύσεών σας. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Αυτό το υλικό δεν αποτελεί πρόταση αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι προτάσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Ο αποδέκτης αυτής της έκθεσης πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με τίτλους ή χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Οι πληροφορίες έχουν ληφθεί από πηγές που η Freedom Finance Europe Ltd ή οι συνεργάτες ή/και οι θυγατρικές της (που αναφέρονται συλλογικά ως Freedom Finance) θεωρούν αξιόπιστες. Η Freedom Finance Europe Ltd. δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, εκτός από την περίπτωση αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδραση της Freedom Finance Europe Ltd. ή/και των συνεργατών της και των αναλυτών με τον εκδότη που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές κατά το κλείσιμο της αγοράς για τους υπό συζήτηση τίτλους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. • Πηγές πληροφοριών

  https://kraneshares.com/

  https://unfccc.int/

  https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/carbonomics-gs-net-zero-models/report.pdf

  https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/market-stability-reserve_en

  https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

 • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς
  Οι αναλυτές της Freedom Finance διεξάγουν ανάλυση σε τρία στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο με βάση τις τρέχουσες ειδήσεις, τους στατιστικούς δείκτες και τις ειδικές μετρήσεις της αγοράς. Αξιολογούν την αναλογία προσφοράς/ζήτησης και τη δυναμική της μελλοντικής ανάπτυξης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την επενδυτική ελκυστικότητα ενός κλάδου είναι ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς που μπορεί να απευθυνθεί, το επίπεδο συγκέντρωσης των παικτών στην αγορά και το ενδεχόμενο μονοπωλίου, καθώς και το επίπεδο ρύθμισης από διάφορους οργανισμούς ή ενώσεις.

  Στη συνέχεια πραγματοποιούν συγκριτική αξιολόγηση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Αξιολογούνται εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. δολαρίων, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις (όταν υπάρχει αποδεκτό επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (peers) συγκρίνονται με βάση: πολλαπλασιαστές (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), ρυθμούς αύξησης των εσόδων, περιθώρια και κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA), επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

  Μετά τη συγκριτική αξιολόγηση, οι αναλυτές διεξάγουν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα σύμφωνα με τα στατιστικά της επιλεγμένης εταιρείας. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης και άλλα νέα κατά το προηγούμενο έτος. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους και η κλίμακα των επιπτώσεών τους στην επιχείρηση.

  Με βάση όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, οι αναλυτές καθορίζουν μια σταθμισμένη πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των τεκμαρτών επιχειρηματικών περιθωρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό μιας αναμενόμενης αξιολόγησης της εταιρείας βάσει πολλαπλασιαστών. Η εν λόγω αξιολόγηση καθορίζει έναν στόχο τιμής και τη δυνατότητα αύξησης της τιμής της μετοχής.

  Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα επίτευξης της ιδέας καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον ορίζοντα για πιθανή πρόβλεψη της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου ή της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης ορίζεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.