Επιλογή γλώσσας

el
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

ελληνική
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 21.02.2022

ETC & ETN κρυπτονομισμάτων για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου - τώρα στη Freedom24

Όσοι θέλουν να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα δε χρειάζεται να ανοίξουν λογαριασμό σε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ούτε να δημιουργήσουν ξεχωριστό πορτοφόλι για κρυπτονομίσματα. Το 2021 μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι, ξεκίνησαν την έκδοση τίτλων διαπραγματεύσιμων προϊόντων επί κρυπτονομισμάτων που αντανακλούν την πορεία του υποκείμενου κρυπτονομίσματος. Η αγοραπωλησία αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων είναι πλέον δυνατή μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών Freedom24.

Οι αναλυτές μας συνιστούν να δώσετε προσοχή στα παρακάτω ETC* και ETN** κρυπτονομισμάτων:

1) ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.EU)

Το ETC Group Physical Bitcoin παρακολουθεί την τιμή του Bitcoin. Αυτό το ETC, έχει ως υποκείμενο 100% το σχετικό κρυπτονόμισμα (BTC) και είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο Deutsche Börse μέσω του συστήματος XETRA και στο Ελβετικό χρηματιστήριο SIX, παρέχοντας στους επενδυτές έναν από τους ασφαλέστερους και με μεγαλύτερη ρευστότητα τρόπους πρόσβασης στο Bitcoin. Κάθε μονάδα του BTCE δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο να διεκδικήσει έναν προκαθορισμένο αριθμό Bitcoin. Η επένδυση σε Bitcoin μέσω του BTCE, είναι τόσο εύκολη όσο η αγορά μετοχών μέσω ενός broker ή μιας τράπεζας. Σε αντίθεση με την άμεση επένδυση σε κρυπτονόμισμα, δεν υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που να απαιτούν τη δημιουργία ενός πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων για την αποθήκευση του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Το BTCE είναι εισηγμένο σε ρυθμιζόμενα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια όπως το Xetra, το Euronext και το SIX. Οι επενδυτές μπορούν να είναι ήσυχοι ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά ελέγχονται αυστηρά και παρακολουθούνται στενά, γεγονός που παρεμποδίζει καταχρηστικές ενέργειες, σε αντίθεση με το τι ισχύει στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, πολλά από τα οποία δεν είναι ρυθμιζόμενα.

Τύπος του ETP: ETC

Τρέχουσα τιμή: €32,5

Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM): $711,6 εκατομμύρια

Δείκτης εξόδων: 2%

Περιουσιακά στοιχεία: Bitcoin

ΕΒΠ (KID): https://etc-group.com/resources/kid/kid-btce-DE000A27Z304-en-GB.pdf

2) ETC Group Physical Ethereum (ZETH.EU)

Το ETC Group Physical Ethereum παρακολουθεί την τιμή του Ether, το εγγενές κρυπτονόμισμα του δικτύου Ethereum. Το κύριο χρηματιστήριο στο οποίο τελεί υπό διαπραγμάτευση το ZETH είναι το Deutsche Börse XETRA. Το ETC παρέχει στους επενδυτές ασφαλή πρόσβαση στο Ether. Κάθε μονάδα του ZETH έχει ως υποκείμενο 100% το αντίστοιχο κρυπτονόμισμα (ETH) και δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να τοποθετηθεί σε ένα προκαθορισμένο ποσό νομισμάτων. Όπως και με το BTCE, οι επενδυτές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τα περιουσιακά τους στοιχεία —κάθε συμμετέχων στην αγορά ελέγχεται διεξοδικά. 

Τύπος του ETP: ETC

Τρέχουσα τιμή: €23,2

Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM): $109,5 εκατομμύρια

Νόμισμα: EUR

Δείκτης εξόδων: 1,49%

Περιουσιακά στοιχεία: Ether

ΕΒΠ (KID): https://etc-group.com/resources/kid/kid-zeth-DE000A3GMKD7-en-GB.pdf

3) VanEck Vectors Bitcoin ETN (VBTC.EU)

Το VanEck Vectors Bitcoin ETN είναι ένα πλήρως εξασφαλισμένο προϊόν διαπραγματεύσιμου χρέους που συνδέεται με το Bitcoin και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • άμεση πρόσβαση στο μεγαλύτερο και πιο ρευστό κρυπτονόμισμα, το Bitcoin·
 • 100% υποστηριζόμενο από το Bitcoin και δυνατότητα διατήρησης εκτός διαδικτύου, από ρυθμιζόμενο θεματοφύλακα κρυπτονομισμάτων και με κρυπτογράφηση (περιορισμένο σε ποσό)·
 • εισηγμένο ως ETN στο Deutsche Börse Xetra.

Τύπος του ETP: ETN

Τρέχουσα τιμή: €18,5

Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM): $202,1 εκατομμύρια

Νόμισμα: EUR

Δείκτης εξόδων: 1%

Περιουσιακά στοιχεία: Bitcoin

ΕΒΠ (KID): kid_vaneck-vectors-bitcoin-etn-DE000A28M8D0-nl.pdf

Τα *ETC (διαπραγματεύσιμα εμπορεύματα) είναι τίτλοι που μπορούν να προσφέρουν στους trader και τους επενδυτές, χωρίς άμεση έκθεση σε αγορές spot ή εμπορευμάτων, πρόσβαση σε εμπορεύματα όπως μέταλλα, ενεργειακά προϊόντα, ζωικό κεφάλαιο κ.λπ. Τα ETC παρακολουθούν τόσο μεμονωμένα εμπορεύματα όσο και ένα καλάθι διάφορων προϊόντων και παρέχουν μια εναλλακτική λύση αντί της διαπραγμάτευσης εμπορευμάτων στην προθεσμιακή αγορά.

Τα ETC διαφέρουν από τα ETF (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια) στο ότι είναι χρεόγραφα (γραμμάτια) και τα εμπορεύματα -τις τιμές των οποίων παρακολουθούν τα ETC- λειτουργούν ως εγγύηση για το γραμμάτιο αυτό. Η τιμή των ETC αυξάνεται και μειώνεται με βάση τα υποκείμενα εμπορεύματα. Όπως και άλλα επενδυτικά κεφάλαια, έτσι και τα ETC χρεώνουν τον επενδυτή με έξοδα διαχείρισης. Η χρήση υποκείμενων προϊόντων ως εγγύηση, μειώνει τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων του αναδόχου του γραμματίου. Τα ETC είναι παρόμοια με τα προϊόντα διαπραγματεύσιμου χρέους (ETN), με τη διαφορά ότι τα ETC υποστηρίζονται από κάποιο φυσικό εμπόρευμα, ενώ τα ETN όχι.

Τα ** ETN (προϊόντα διαπραγματεύσιμου χρέους) είναι ακάλυπτοι τίτλοι χρέους που παρακολουθούν έναν υποκείμενο δείκτη και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μεγάλα χρηματιστήρια, όπως και οι μετοχές. Τα ETN είναι παρόμοια με τα ομόλογα αλλά δεν ενέχουν πληρωμές τόκων. Οι τιμές τους παρουσιάζουν διακυμάνσεις όπως αυτές των μετοχών. Τα ETN δεν δίνουν στους επενδυτές την κυριότητα των τίτλων αλλά απλώς πληρώνουν το εισόδημα που παράγει ο εκάστοτε υποκείμενος δείκτης. Ως αποτέλεσμα, τα ETN είναι παρόμοια με τα χρεόγραφα. Οι επενδυτές βασίζονται στην αξιοπιστία του εκδότη για μια καλή απόδοση με βάση το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των σχετιζόμενων κινδύνων: ο εκδότης του ETN ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιστρέψει το αρχικό ποσό του χρέους και να αθετήσει τις υποχρεώσεις του ως προς το χρεόγραφο. Επιπλέον, οι πολιτικές, οικονομικές, νομικές ή ρυθμιστικές αλλαγές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να πραγματοποιεί έγκαιρες πληρωμές στους επενδυτές.

*Η συγκεκριμένη πρόταση αναφέρεται αποκλειστικά σε πολύ έμπειρους επενδυτές με μεγάλη ανεκτικότητα στον κίνδυνο.

Πώς να αγοράσετε ETF?

Εάν δεν έχετε ακόμη επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε τώρα: μπορείτε να το κάνετε μέσω διαδικτύου, σε 10 λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο και να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε ETF με τους παρακάτω τρόπους:

Διαδικτυακή πλατφόρμα Freedom24 Web: Στην ενότητα Web Terminal, πληκτρολογήστε τον όρο στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξετε το κατάλληλο ETF από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια, στο παράθυρο συναλλαγών στα δεξιά ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία, καθορίστε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε και πατήστε Buy.

Μέσω της εφαρμογής για iPhone και Android της Freedom24: Αγγίξτε το εικονίδιο αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης τιμών. Στο παράθυρο αναζήτησης που εμφανίζεται, πληκτρολογήστε τον όρο  και στη συνέχεια επιλέξτε το κατάλληλο ETF από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Θα δείτε κατόπιν το ETF στο πεδίο Marketwatch: αγγίξτε το και επιλέξτε τη καρτέλα Order στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται. Καθορίστε το επιθυμητό αριθμό των τίτλων που θέλετε να αγοράσετε και πατήστε Buy.


Μετάβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα Freedom24 >>

*Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι επενδύσεις σε τίτλους και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου, ο Πελάτης πρέπει να πιστοποιήσει την ενημέρωσή του σχετικά με αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της γνώσης του περί της Ειδοποίησης Κάλυψης Κινδύνου. Οι απόψεις και οι αξιολογήσεις αποτελούν την κρίση μας από την ημερομηνία αυτού του υλικού και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Προμήθειες, αμοιβές ή άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν το οικονομικό αποτέλεσμα των επενδύσεών σας. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Αυτό το υλικό δεν αποτελεί πρόταση αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι προτάσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Ο αποδέκτης αυτής της έκθεσης πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με τίτλους ή χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Οι πληροφορίες έχουν ληφθεί από πηγές που η Freedom Finance Europe Ltd ή οι συνεργάτες ή/και οι θυγατρικές της (που αναφέρονται συλλογικά ως Freedom Finance) θεωρούν αξιόπιστες. Η Freedom Finance Europe Ltd. δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, εκτός από την περίπτωση αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδραση της Freedom Finance Europe Ltd. ή/και των συνεργατών της και των αναλυτών με τον εκδότη που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές κατά το κλείσιμο της αγοράς για τους υπό συζήτηση τίτλους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.


 • Πηγές πληροφοριών

  https://etc-group.com/

  https://www.vaneck.com/nl/en/vbtc/

  https://www.investopedia.com/

  https://etc-group.com/resources/kid/kid-btce-DE000A27Z304-en-GB.pdf

  https://etc-group.com/resources/kid/kid-zeth-DE000A3GMKD7-en-GB.pdf

  https://www.vaneck.com/globalassets/home/ucits/literature/etn-documents/kid_vaneck-vectors-bitcoin-etn-DE000A28M8D0-nl.pdf

  https://www.investopedia.com/terms/e/exchangetraded-commodity-etc.asp

  https://www.investopedia.com/terms/e/etn.asp

 • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς
  Οι αναλυτές της Freedom Finance διεξάγουν ανάλυση σε τρία στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο με βάση τις τρέχουσες ειδήσεις, τους στατιστικούς δείκτες και τις ειδικές μετρήσεις της αγοράς. Αξιολογούν την αναλογία προσφοράς/ζήτησης και τη δυναμική της μελλοντικής ανάπτυξης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την επενδυτική ελκυστικότητα ενός κλάδου είναι ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς που μπορεί να απευθυνθεί, το επίπεδο συγκέντρωσης των παικτών στην αγορά και το ενδεχόμενο μονοπωλίου, καθώς και το επίπεδο ρύθμισης από διάφορους οργανισμούς ή ενώσεις.

  Στη συνέχεια πραγματοποιούν συγκριτική αξιολόγηση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Αξιολογούνται εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. δολαρίων, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις (όταν υπάρχει αποδεκτό επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (peers) συγκρίνονται με βάση: πολλαπλασιαστές (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), ρυθμούς αύξησης των εσόδων, περιθώρια και κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA), επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

  Μετά τη συγκριτική αξιολόγηση, οι αναλυτές διεξάγουν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα σύμφωνα με τα στατιστικά της επιλεγμένης εταιρείας. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης και άλλα νέα κατά το προηγούμενο έτος. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους και η κλίμακα των επιπτώσεών τους στην επιχείρηση.

  Με βάση όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, οι αναλυτές καθορίζουν μια σταθμισμένη πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των τεκμαρτών επιχειρηματικών περιθωρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό μιας αναμενόμενης αξιολόγησης της εταιρείας βάσει πολλαπλασιαστών. Η εν λόγω αξιολόγηση καθορίζει έναν στόχο τιμής και τη δυνατότητα αύξησης της τιμής της μετοχής.

  Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα επίτευξης της ιδέας καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον ορίζοντα για πιθανή πρόβλεψη της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου ή της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης ορίζεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.