Επιλογή γλώσσας

el
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

ελληνική
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 02.03.2022

Blucora Inc: αναμενόμενη άνοδος 53.85% ενόψει της ανασυγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου

Σύμβολο ticker: BCOR.US
Τρέχουσα τιμή: $19,48
Τιμή-στόχος: $30
Δυνητική άνοδος: 53.85%
Χρονικός ορίζοντας: 12 μήνες
Ρίσκο: υψηλό
Μέγεθος θέσης: 2%

Η εταιρεία

Η Blucora Inc. παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι λειτουργίες της εταιρείας περιλαμβάνουν ένα τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ένα τμήμα παροχής φοροτεχνικών υπηρεσιών. Η Blucora προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πελάτες στις ΗΠΑ.

Ποια είναι η ιδέα;

Η επίτευξη κέρδους από τις μετοχές της Blucora Inc. οι οποίες θα μπορούσαν να σημειώσουν άνοδο χάρη σε μια πρωτοβουλία του ακτιβιστικού hedge fund Engine Capital LP. Αυτό το fund προτείνει την ανασυγκρότηση της διοίκησης με την υποψηφιότητα τριών εξαιρετικά καταρτισμένων, ανεξάρτητων στελεχών για την εκλογή τους στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2022.


Αγοράστε Μετοχές της Blucora Inc. >>

Γιατί μας αρέσει η Blucora Inc.;

1ος λόγος. Αναμένουμε κινητικότητα της τιμής της μετοχής εν μέσω αλλαγής των διευθυντικών στελεχών

Το Engine Capital LP είναι ένα εξειδικευμένο hedge fund με προσανατολισμό σε σύνθετες στρατηγικές, το οποίο επενδύει ενεργά και παθητικά σε εταιρείες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Είναι βασικός μέτοχος της Blucora, Inc. Και κατέχει περίπου το 3,7% των μετοχών της εταιρείας.

Το παραπάνω hedge fund έχει αναφέρει μερικούς σημαντικούς παράγοντες για τη στασιμότητα που παρατηρείται στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας:

 • Οι μετοχές της εταιρείας έχουν χαμηλή απόδοση σε σύγκριση με αυτές παρόμοιων εταιρειών κυρίως με βάση τους συναφείς δείκτες, συγκρίνοντας και παρατηρώντας την πορεία της στη βάση ενός ευρύτερου χρονικού ορίζοντα: ενός έτους, τριών, πέντε και δέκα ετών. Η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει μειωθεί μάλιστα κατά περισσότερο από 20% από τον Ιανουάριο του 2020 που ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος κ. Walters.
 • Η τιμή της μετοχής είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με τις τιμές ανταγωνιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα φοροτεχνικών υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Intuit Inc, Raymond James Financial Inc, Victory Capital Holdings Inc, Virtus Investment Partners Inc, Sculptor Capital Management Inc, Owl Rock Capital Corp).
 • Οι έμμεσες δαπάνες της εταιρείας παραμένουν διογκωμένες και εξωπραγματικές για μια εταιρεία μικρής κεφαλαιοποίησης η οποία δυσκολεύεται για αρκετά χρόνια (βλ. περισσότερα παρακάτω).
 • Σύμφωνα με το fund, η εταιρία δεν εκμεταλλεύεται πλήρως τη δυναμική των προϊόντων της Avantax και TaxAct.
 • Η εμπιστοσύνη στην εταιρεία φαίνεται να έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς ο δείκτης των εκτιμώμενων κερδών της αγγίζει ιστορικά χαμηλό νούμερο (8,61 x, πηγή: Thompson Reuters Eikon) και είναι ακόμη χαμηλότερος από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών του περασμένου έτους.

Ένα αποτελεσματικό διοικητικό συμβούλιο έχει καθήκον να διορίζει και να αμείβει κατάλληλα τα σωστά στελέχη, να διαμορφώνει μια αποτελεσματική στρατηγική, να διοικεί ανάλογα και να επιβλέπει τη σωστή επένδυση των κεφαλαίων. Το Engine Capital LP υποστηρίζει ότι το διοικητικό συμβούλιο της Blucora έχει αποτύχει σε αυτούς τους τομείς. Με βάση μια διεξοδική αξιολόγηση του διοικητικού συμβουλίου, το fund διαπιστώνει μια σειρά προβλημάτων στη διοίκηση της εταιρείας, όπως ανεπαρκή εμπειρία στη διαχείριση κεφαλαίων, ανεπαρκή εμπειρία στην αναδιάρθρωση του οργανισμού, τον μετασχηματισμό και τη δημιουργία αξίας για την εταιρεία τόσο από οργανικής όσο και από επενδυτικής πλευράς (μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων).

Αυτά τα προβλήματα, καθώς και η έλλειψη σχετικής εμπειρίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εντείνονται από τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

Τα έσοδα της Blucora Inc. για το 2021 ήταν $885,2 εκατ. σε σύγκριση με $755 εκατ. για το 2020 και $718 εκατ. για το 2019. Κατά μέσο όρο, τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 11, 2% ετησίως τα τελευταία 2 χρόνια σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία. Ως προς τους άλλους δείκτες κερδοφορίας, τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας ήταν $28,5 εκατ. το 2021 σε σύγκριση με -$275,2 εκατ. το 2020 και $2,3 εκατ. το 2019, ενώ τα EBITDA ήταν $71,9 εκατ. το 2021 σε σύγκριση με -$235,3 εκατ. το 2020 και $46,5 εκατ. το 2019. Έτσι, για το τελευταίο έτος, τα λειτουργικά κέρδη εμφάνισαν ξανά θετικό πρόσημο και αυξήθηκαν πάνω από δέκα φορές σε σχέση με το τελευταίο προ της πανδημίας έτος (2019), ενώ ο δείκτης EBITDA για το τελευταίο έτος εμφάνισε επίσης θετικό πρόσημο και αυξήθηκε κατά 55% σε σχέση με το τελευταίο προ της πανδημίας έτος(2019).

Πηγή: Thompson Reuters Eikon

Η εταιρεία παρουσιάζει μια σταθερή αύξηση των εσόδων από το 2019, υποδεικνύοντας ότι παραμένει ανεπηρέαστη από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού , καθώς και παραμένει ανεπηρέαστη από απρόβλεπτες οικονομικές κρίσεις που επηρεάζουν τον κλάδο. Η στασιμότητα και η μείωση του λειτουργικού κέρδους και του δείκτη EBITDA το 2020 οφείλεται εν μέρει στην λογιστική απομείωση της υπεραξίας (η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας) και εν μέρει αντανακλά την αναποτελεσματική λειτουργία και την κακή διαχείριση της επιχείρησης από το τρέχον διοικητικό συμβούλιο.

Επιπλέον, η παρουσία λειτουργικής αναποτελεσματικότητας και κακής διαχείρισης επιβεβαιώνεται από τη μείωση των λειτουργικών ταμειακών ροών από το 2019. Εδώ να σημειώσουμε ότι η εταιρεία αντιμετώπισε οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία. Η απροσδόκητη παράταση των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων λόγω της πανδημίας COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα περίπου $20 εκατομμύρια πρόσθετες δαπάνες στο τμήμα φοροτεχνικών υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται με υψηλότερο κόστος μάρκετινγκ, αύξηση του προσωπικού του τηλεφωνικού κέντρου και άλλα έξοδα καθώς η εταιρεία έπρεπε να αντιμετωπίσει μια μεγαλύτερη χρονικά φορολογική περίοδο.

Πηγή: Thompson Reuters Eikon

Όσον αφορά την επιβάρυνση του χρέους, το καθαρό χρέος / EBITDA έχει μειωθεί από το 2019 και βρίσκεται σε επίπεδο 6x. Ο δείκτης αυτός παραμένει εντός διαχειρίσιμων επιπέδων, με βάση τα ιστορικά στοιχεία. Να σημειώσουμε, τα μεγέθη του χρέους έχουν αυξηθεί από το 2019. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η εταιρεία συγκέντρωνε δανειακά κεφάλαια για την απόκτηση της HKFS, η οποία έχει πλέον μετονομαστεί σε Avantax Planning Partners. Με την εξαγορά, η εταιρεία απέκτησε επιπλέον δυναμική ανάπτυξης: τα μεγέθη που σχετίζονται με συμβουλευτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση το 2019 και η Avantax Planning Partners διεύρυνε το μέγεθος του διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων κατά $5 δισ.

Πηγή: Thompson Reuters Eikon

Προς το παρόν, βάσει δεικτών, η Blucora Inc στο σύνολό της είναι υποτιμημένη σε σχέση με άλλες εταιρείες του κλάδου:

 • EV/EBITDA - 11,85x | Μ.Ο. κλάδου - 23,32x
 • EV/Έσοδα - 1,43x | Μ.Ο. κλάδου - 6,24x
 • Price / Book (τιμή προς λογιστική αξία) - 2,48x | Μ.Ο. κλάδου - 4,64x
 • Τιμή / FCF - 16,76x | Μ.Ο. κλάδου - 17,56x

Ο δείκτης P/E είναι υψηλότερος σε σχέση με αυτούς ανταγωνιστικών εταιρειών. Αυτό οφείλεται στην δυσανάλογη σχέση του ρυθμού αύξησης του λειτουργικού κόστους σε σύγκριση με τον ρυθμό αύξησης των εσόδων. Με άλλα λόγια, αυτός ο δείκτης αντικατοπτρίζει λειτουργικές ανεπάρκειες τις οποίες σκοπεύουν να διορθώσουν οι ακτιβιστές του fund.

 • PE - 110,59x | Μ.Ο. κλάδου - 20,9x
 • Forward PE - 8,61x | Μ.Ο. κλάδου - 13,47x

Πηγή: Thompson Reuters Eikon

Λόγω των αρνητικών παραγόντων που αναφέρονται παραπάνω, η Blucora αποτιμάται κάτω από τον μέσο όρο του κλάδου. Ωστόσο, χάρη στην πρωτοβουλία του ακτιβιστικού hedge fund Engine Capital LP, η εταιρεία αναμένεται να αναπτυχθεί ταχύτερα σε σχέση με τον κλάδο της.

Ο διορισμός νέας διοίκησης ίσως βοηθήσει στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της εταιρείας, και έτσι μπορούμε να αναμένουμε ότι τα περιθώρια της εταιρείας θα βελτιωθούν σε επίπεδο EBITDA, συμβάλλοντας στην άνοδο της αξία της.

Έτσι, αυτή η πρωτοβουλία για αλλαγές στο τρέχον διοικητικό συμβούλιο θα μπορούσε να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην αξία των μετόχων.

2ος λόγος: Δραστηριότητα προσώπων με προνομιακή πληροφόρηση και συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων

Μια πρόσθετη κινητήρια δύναμη, είναι η αγορά μετοχών της εταιρείας από πρόσωπα με προνομιακή πληροφόρηση. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Emst Mark και ο CFO Mehlman Mark προχωρήσαν σε σημαντικές αγορές μετοχών της εταιρείας, που ανήλθαν σε +94% και +23% σε σχέση με τις θέσεις που κατείχαν αντίστοιχα.

Οι Emst Mark και Mehlman Mark κατέχουν σήμερα μερίδια 0,2% και 0,18% στην εταιρεία, αξίας $1,7 εκατ. και $1,5 εκατ. αντίστοιχα. Αυτή η συμπεριφορά μεταξύ των προσώπων της εταιρείας που θεωρητικά έχουν προνομιακή πληροφόρηση, δείχνει ότι τα στελέχη της πιστεύουν στην ανάπτυξη της Blucora, φανερώνουν τα κίνητρά τους και είναι πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκο διακυβεύοντας δικά τους χρήματα. Συνολικά, τα πρόσωπα με προνομιακή πληροφόρηση (insiders) κατέχουν το 9,51% της εταιρείας.

Τέλος, υπάρχει ένας επιπλεόν παράγοντας ανάπτυξης. Η εταιρεία σύναψε συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων το 2021, το 2020 και το 2019.

Στις 26 Αυγούστου 2021, η Avantax, κορυφαία εταιρεία στον τομέα του φοροτεχνικού και οικονομικού σχεδιασμού, πραγματοποίησε την εξαγορά της Headquarters Advisory Group, LLC, η οποία την 30η Ιουνιου 2021 είχε συνολικά περιουσιακά στοιχεία πελατών αξίας περίπου $1,1 δισ. Η εξαγορά επεκτείνει την παρουσία της Avantax, σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες κινήσεις ενισχύουν την εικόνα του οργανισμού στην αγορά, καθώς διαχειρίζεται πολύ μεγαλύτερα κεφάλαια και έχει τη δυνατότητα να ενεργεί ως RIA (Registered Investment Advisor), κάτι πολύ σημαντικό για τις εταιρείες αυτού του κλάδου που εδρεύουν στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Blucora Inc. εξαγόρασε την εταιρεία επενδυτικών συμβουλών Honkamp Krueger Financial Services Inc. και μετονομάστηκε σε Avantax Planning Partners το 2020. Το ποσό της συμφωνίας ανήλθε σε $100 εκατομμύρια. Η εξαγορά προσέδωσε στην Blucora πολύτιμα στρατηγικά και οικονομικά οφέλη από τη συμφωνία. Ο διευθύνων σύμβουλος δήλωσε ότι με την εξαγορά, η εταιρεία προσθέτει μια ταχέως αναπτυσσόμενη, εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση τύπου RIA (Registered Investment Advisor) που θα διευρύνει την αγορά στην οποία απευθύνεται και θα ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης της Blucora. Η συμφωνία αναμενόταν να αυξήσει τα έσοδα και το περιθωρίο κέρδους της εταιρείας. Η συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε συνέβαλε τελικά στην αύξηση του EBITDA και των ταμειακών ροών.

Επίσης, το 2019, η 1st Global Inc., μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που συνεργάζεται με εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών & Λογιστών, εξαγοράστηκε έναντι $180 εκατ. σε μετοχές. Την εποχή εκείνη, η 1st Global, με έδρα το Ντάλας, συνεργαζόταν με περίπου 850 ανεξάρτητους συμβούλους και διαχειρίζονταν περίπου $18 δισεκατομμύρια σε συνδυασμένα περιουσιακά στοιχεία πελατών και $9 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία σχετικά με υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Συνεργαζόταν με περίπου 350 εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ανά τον κόσμο. Μετά την εξαγορά, η Blucora απέκτησε περίπου 4500 συμβούλους που διαχειρίζονται περίπου $60 δισ. σε συνολικά περιουσιακά στοιχεία πελατών.

Αξιολογήσεις επενδυτικών οίκων:

14.12.2021 / / JPMorgan Chase & Co. // τιμή-στόχος $22

05.11.2021 // Barrington Research // τιμή-στόχος $23

Πηγή: marketbeat.com

Συμπέρασμα:

Η Blucora Inc. κατά καιρούς έχει παραμείνει στάσιμη όσον αφορά τη χρηματιστηριακή της αξία, κυρίως λόγω της παρουσίας εσωτερικών διοικητικών ανεπαρκειών. Η όποια επίλυσή τους, αποτελεί βασικό παράγοντα που θα συμβάλει στην άνοδο της τιμής της μετοχής. Με την πρωτοβουλία του ακτιβιστικού hedge fund να προσλάβει νέα, καταρτισμένα μέλη για το διοικητικό συμβούλιο, αναμένουμε ότι οι μετοχές της Blucora θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 53.85% μέσα σε ένα έτος.

Πώς να επωφεληθείτε από τη ιδέα

 1. Αγοράστε μετοχές στην τιμή των $19,5.
 2. Μην κατανείμετε περισσότερο από το 2% του ποσού του χαρτοφυλακίου σας. Για να δημιουργήσετε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συστάσεις των αναλυτών μας.
 3. Πουλήστε όταν η τιμή φτάσει τα $30.

Πώς να Αγοράσω Μετοχές της Blucora Inc.?

Εάν δεν έχετε ακόμα επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε έναν τώρα: μπορείτε να το κάνετε διαδικτυακά, σε 10 μόλις λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα και να επιβεβαιώσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε μετοχές με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Freedom 24: Στην ενότητα Web Terminal (τερματικό web), πληκτρολογήστε BCOR.US (το ticker της Blucora Inc. στο NASDAQ) στη γραμμή αναζήτησης και επιλέξτε τη Blucora Inc. από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία στο παράθυρο trading στα δεξιά, επιλέξτε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε, και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (Αγορά).

Εφαρμογή της Freedom24 για iPhone ή Android: Πηγαίντε στην οθόνη Price (τιμή) και πατήστε στο εικονίδιο αναζήτησης στην πάνω δεξιά γωνία. Στον διάλογο αναζήτησης που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε BCOR.US (το ticker της Blucora Inc. στο NASDAQ) και επιλέξτε τη Blucora Inc. από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια θα δείτε τη μετοχή στην market watch (παρακολούθηση αγοράς)· πατήστε πάνω της και πηγαίντε στην καρτέλα Order (εντολή) στον διάλογο που θα εμφανιστεί. Εισάγετε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράστε και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (αγορά).


Αγοράστε Μετοχές της Blucora Inc. >>


*Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι επενδύσεις σε τίτλους και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου, ο Πελάτης πρέπει να πιστοποιήσει την ενημέρωσή του σχετικά με αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της γνώσης του περί της Ειδοποίησης Κάλυψης Κινδύνου. Οι απόψεις και οι αξιολογήσεις αποτελούν την κρίση μας από την ημερομηνία αυτού του υλικού και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Προμήθειες, αμοιβές ή άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν το οικονομικό αποτέλεσμα των επενδύσεών σας. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Αυτό το υλικό δεν αποτελεί πρόταση αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι προτάσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Ο αποδέκτης αυτής της έκθεσης πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με τίτλους ή χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Οι πληροφορίες έχουν ληφθεί από πηγές που η Freedom Finance Europe Ltd ή οι συνεργάτες ή/και οι θυγατρικές της (που αναφέρονται συλλογικά ως Freedom Finance) θεωρούν αξιόπιστες. Η Freedom Finance Europe Ltd. δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, εκτός από την περίπτωση αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδραση της Freedom Finance Europe Ltd. ή/και των συνεργατών της και των αναλυτών με τον εκδότη που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές κατά το κλείσιμο της αγοράς για τους υπό συζήτηση τίτλους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. • Πηγές πληροφοριών

  https://www.blucora.com/investors

  https://www.blucora.com/news-releases/news-release-details/blucora-comments-statement-engine-capital

 • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς
  Οι αναλυτές της Freedom Finance διεξάγουν ανάλυση σε τρία στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο με βάση τις τρέχουσες ειδήσεις, τους στατιστικούς δείκτες και τις ειδικές μετρήσεις της αγοράς. Αξιολογούν την αναλογία προσφοράς/ζήτησης και τη δυναμική της μελλοντικής ανάπτυξης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την επενδυτική ελκυστικότητα ενός κλάδου είναι ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς που μπορεί να απευθυνθεί, το επίπεδο συγκέντρωσης των παικτών στην αγορά και το ενδεχόμενο μονοπωλίου, καθώς και το επίπεδο ρύθμισης από διάφορους οργανισμούς ή ενώσεις.

  Στη συνέχεια πραγματοποιούν συγκριτική αξιολόγηση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Αξιολογούνται εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. δολαρίων, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις (όταν υπάρχει αποδεκτό επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (peers) συγκρίνονται με βάση: πολλαπλασιαστές (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), ρυθμούς αύξησης των εσόδων, περιθώρια και κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA), επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

  Μετά τη συγκριτική αξιολόγηση, οι αναλυτές διεξάγουν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα σύμφωνα με τα στατιστικά της επιλεγμένης εταιρείας. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης και άλλα νέα κατά το προηγούμενο έτος. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους και η κλίμακα των επιπτώσεών τους στην επιχείρηση.

  Με βάση όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, οι αναλυτές καθορίζουν μια σταθμισμένη πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των τεκμαρτών επιχειρηματικών περιθωρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό μιας αναμενόμενης αξιολόγησης της εταιρείας βάσει πολλαπλασιαστών. Η εν λόγω αξιολόγηση καθορίζει έναν στόχο τιμής και τη δυνατότητα αύξησης της τιμής της μετοχής.

  Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα επίτευξης της ιδέας καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον ορίζοντα για πιθανή πρόβλεψη της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου ή της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης ορίζεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.