Επιλογή γλώσσας

el
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

ελληνική
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 16.05.2022

Peoples Bancorp Inc: Ασπίδα για τη bear market με αναμενόμενη απόδοση 30.1% και μέρισμα 5.5%

Σύμβολο ticker: PEBO.US
Τρέχουσα τιμή: $26,9
Τιμή-στόχος: $35
Προοπτικές ανάπτυξης: 30,11%
Μερισματική απόδοση: 5,5%
Χρονικός ορίζοντας: 6-12 μήνες
Ρίσκο: Υψηλό
Μέγεθος θέσης: 2%

Η εταιρεία

Η Peoples Bancorp Inc. είναι μια χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών. Οι θυγατρικές της παρέχουν εμπορικές και λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καταπιστευμάτων και επενδύσεων, ασφάλειες, χρηματοοικονομικές λύσεις υψηλής ποιότητας, υπηρεσίες leasing και συμβάσεις χρηματοδότησης εξοπλισμού.

В 2018 году Wyndham Worldwide выделила свое гостиничное подразделение Wyndham Hotels & Resorts и изменила собственное название на Wyndham Destinations. После приобретения бренда Travel+Leisure у Meredith Corp. в 2021 году компания вновь сменила название – на Travel+Leisure Co.

Ποια είναι η ιδέα;

Μια ευκαιρία να μειώσετε τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια μιας «καταιγίδας» στην αγορά αποκομίζοντας παράλληλα μια καλή μερισματική απόδοση.

Αγοράστε Μετοχές της Peoples Bancorp Inc. >>

Γιατί ενδέχεται να ανέβουν οι μετοχές;

1ος λόγος. Αναταράξεις στην αγορά

Ακόμη και ένα άτομο που απέχει πολύ από τις επενδύσεις, δεν θα μπορούσε να μην παρατηρήσει ότι η οικονομικές συνθήκες ανά τον κόσμο δυσχεραίνουν όλο και περισσότερο. Ωστόσο, ο οικονομολόγος και επενδυτής Dennis Gartman πιστεύει ότι η αγορά θα παραμείνει πτωτική με υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας (πιθανές ενδοημερήσιες κινήσεις έως και 5-6%). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αξίζει να δοθεί προσοχή σε εταιρείες με χαμηλό συντελεστή βήτα (Beta), καθώς παρουσιάζουν μικρότερη μεταβλητότητα σε σύγκριση με την αγορά. Για παράδειγμα, η People Bancorp έχει σχετικά χαμηλό Beta (πενταετίας σε μηνιαίο επίπεδο) της τάξης του 0,85 (Yahoo Finance), το οποία αποτελεί πρόσθετο πλεονέκτημα σε αγορές με έντονες διακυμάνσεις.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία διαθέτει ένα υγιές διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Ως εκ τούτου, το μερίδιο των NPA (μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία - μακροχρόνια αθέτηση δανείων, κ.λπ., πράσινη γραμμή στο γράφημα), ακόμη και μετά την επέκταση της εταιρείας από μια πρόσφατη εξαγορά, κατέστη γρήγορα χαμηλότερο από αυτό των άλλων τραπεζών με ενεργητικό (μπλε ράβδοι στο διάγραμμα) μεταξύ 1 δις $-10 δις $.

Ένα υγιές χαρτοφυλάκιο και ένα ευθυγραμμισμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να επιτρέπουν στην τράπεζα να διατηρεί υγιή ισολογισμό ενόψει της τρέχουσας αβεβαιότητας.

Η αύξηση των επιτοκίων της Fed θα μπορούσε να είναι προς όφελος της Peoples Bancorp λόγω της φύσης της επιχείρησης, δηλαδή, στη βάση του ότι οι τράπεζες δανείζονται χρήματα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και τα δανείζουν σε μακροπρόθεσμη βάση. Καθώς τα επιτόκια αυξάνονται, η διαφορά μεταξύ των μακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων αυξάνεται επίσης, ενισχύοντας έτσι τα έσοδα από τους τόκους για τις τράπεζες.

Αν κοιτάξετε τα παρακάτω γραφήματα, μπορείτε να δείτε πώς έχει αυξηθεί η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) των τραπεζών των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της αύξησης των επιτοκίων (κάτω διάγραμμα).

Πηγή: https://fred.stlouisfed.org

2ος λόγος. Τακτικές και αυξανόμενες μερισματικές πληρωμές

Σύμφωνα με το NASDAQ, η πρώτη ημερομηνία πληρωμής μερίσματος της εταιρείας ήταν πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, το 2003. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν καταβάλει μερίσματα με απόλυτη συνέπεια, με την Peoples Bancorp να αυξάνει ανά περιόδους το ποσό. Ως αποτέλεσμα, η μερισματική απόδοση έχει φτάσει πλέον στο 5,5%.

3ος λόγος. Αποτελεσματικές απορροφήσεις εταιρειών

Η εταιρεία αναπτύσσει και διαφοροποιεί τις δραστηριότητές της μέσω εξαγορών. Για παράδειγμα, στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, εξαγόρασε την Premier Financial Bancorp, με την οποία αύξησε το χαρτοφυλάκιο δανείων της κατά 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια και το χαρτοφυλάκιο καταθέσεων κατά 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα αποθεματικά πιστωτικού κινδύνου αυξήθηκαν μόνο κατά 11 εκατομμύρια δολάρια. Πιο πρόσφατα, στις 7 Μαρτίου 2022, η Peoples Bancorp απέκτησε το 100% της Vantage Financial έναντι 54 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο συνδυασμός των προηγουμένως απορροφηθεισών North Star Leasing και Vantage επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο δανείων της Peoples Bancorp και δημιουργεί ευκαιρίες για όφελος από πιθανές διασταυρούμενες πωλήσεις και συνέργειες μεταξύ των δύο επιχειρήσεων. Επιπλέον, χάρη στα συνδυασμένα περιουσιακά στοιχεία, η εταιρεία τοποθετείται στις 100 μεγαλύτερες εταιρείες χρηματοδότησης εξοπλισμού σε εθνικό επίπεδο.

Οικονομικοί δείκτες

Όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα, τα έσοδα της εταιρείας το 2021 αυξήθηκαν κατά 18,9% από 203,25 εκατομμύρια δολάρια σε 241,65 εκατομμύρια δολάρια και τελείωσαν το πρώτο τρίμηνο του 2022 στα 74,36 εκατομμύρια δολάρια. Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 37% από 34,77 εκατ. δολάρια σε 47,56 εκατ. δολάρια και έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του 2022 στα 23,6 εκατ. δολάρια.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το έτος αυξήθηκε στο 3,40% έναντι του 3,24% το 2020 και στο τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, ήταν στο 3,41%. Στο δεύτερο τρίμηνο, η διοίκηση αναμένει ότι το ποσοστό θα κυμανθεί μεταξύ 3,45%-3,55%.

Πηγή: Peoples Bancorp Inc.

Η απόδοση της μέσης αξίας ενεργητικού (ROAA) για το έτος αυξήθηκε από 0,73% σε 0,84% και ανήλθε στο 1,35% στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Η τράπεζα διατηρεί ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (δείκτης κεφαλαίου προς περιουσιακά στοιχεία), αναφέροντας ισχυρό δείκτη βασικών κεφαλαίων Tier 1 12,52% για το έτος (ο ελάχιστος δείκτης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Βασιλείας είναι 4,5%) και ο δείκτης κεφαλαίων Tier 2 12,81% (η ελάχιστη αναλογία σύμφωνα με τις οδηγίες της Βασιλείας είναι 6%).

Το παρακάτω γράφημα δείχνει ότι το 2021, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας αυξήθηκε κατά 32%, από 3,4 δισ. δολάρια σε 4,5 δισ. δολάρια.

Πηγή: Peoples Bancorp Inc.

Το χαρτοφυλάκιο καταθέσεων παρουσίασε επίσης ετήσια αύξηση από 3,9 δισ. δολάρια σε 5,9 δισ. δολάρια.

Πηγή: Peoples Bancorp Inc.

Η εταιρεία αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται σε ελκυστικά πολλαπλάσια σε σχέση με τον κλάδο:

Πηγή: Refinitiv

Κίνδυνοι

 • Μια στρατηγική εξαγοράς άλλων τραπεζών ενέχει τον κίνδυνο οποιαδήποτε τράπεζα που εξαγοράζεται να συγκαλύψει δόλια μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία για να διογκώσει την τιμή πώλησης, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιστωτικές ζημίες.
 • Η τράπεζα θα μπορούσε να χάσει μέρος των εσόδων της από τόκους βραχυπρόθεσμα, εάν οι αυξήσεις των επιτοκίων της Fed ξεπεράσουν τις αυξήσεις των επιτοκίων των δανείων.
 • Εάν η τράπεζα κρίνει εσφαλμένα την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων, μπορεί να επέλθει κίνδυνος επιτοκίου όπου οι πελάτες μπορούν να ανοίξουν καταθέσεις με υψηλά επιτόκια για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Εάν οι ενέργειες της Fed οδηγήσουν σε ύφεση, το τραπεζικό σύστημα και τα αποτελέσματά του θα επηρεαστούν αρνητικά.

Αξιολογήσεις από άλλους επενδυτικούς οίκους

Πηγή: Marketbeat

Πώς να επωφεληθείτε από την ιδέα;

 1. Αγοράστε μετοχές Peoples Bancorp Inc. στα $26,9.
 2. Μην κατανέμετε περισσότερο από 2% του χαρτοφυλακίου σας σε αυτήν τη θέση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συστάσεις των αναλυτών μας για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου.
 3. Ρευστοποιήστε όταν η τιμή φτάσει τα $35.

Πώς να Αγοράσω Μετοχές της Peoples Bancorp Inc.?

Εάν δεν έχετε ακόμα επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε έναν τώρα: μπορείτε να το κάνετε διαδικτυακά, σε 10 μόλις λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα και να επιβεβαιώσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε μετοχές με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Freedom 24: Στην ενότητα Web Terminal (τερματικό web), πληκτρολογήστε PEBO.US (το ticker της Peoples Bancorp Inc. στο NASDAQ) στη γραμμή αναζήτησης και επιλέξτε τη Peoples Bancorp Inc. από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία στο παράθυρο trading στα δεξιά, επιλέξτε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε, και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (Αγορά).

Εφαρμογή της Freedom24 για iPhone ή Android: Πηγαίντε στην οθόνη Price (τιμή) και πατήστε στο εικονίδιο αναζήτησης στην πάνω δεξιά γωνία. Στον διάλογο αναζήτησης που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε PEBO.US (το ticker της Peoples Bancorp Inc. στο NASDAQ) και επιλέξτε τη Peoples Bancorp Inc. από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια θα δείτε τη μετοχή στην market watch (παρακολούθηση αγοράς)· πατήστε πάνω της και πηγαίντε στην καρτέλα Order (εντολή) στον διάλογο που θα εμφανιστεί. Εισάγετε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράστε και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (αγορά).


Αγοράστε Μετοχές της Peoples Bancorp Inc. >>


*Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι επενδύσεις σε τίτλους και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου, ο Πελάτης πρέπει να πιστοποιήσει την ενημέρωσή του σχετικά με αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της γνώσης του περί της Ειδοποίησης Κάλυψης Κινδύνου. Οι απόψεις και οι αξιολογήσεις αποτελούν την κρίση μας από την ημερομηνία αυτού του υλικού και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Προμήθειες, αμοιβές ή άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν το οικονομικό αποτέλεσμα των επενδύσεών σας. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Αυτό το υλικό δεν αποτελεί πρόταση αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι προτάσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Ο αποδέκτης αυτής της έκθεσης πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με τίτλους ή χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Οι πληροφορίες έχουν ληφθεί από πηγές που η Freedom Finance Europe Ltd ή οι συνεργάτες ή/και οι θυγατρικές της (που αναφέρονται συλλογικά ως Freedom Finance) θεωρούν αξιόπιστες. Η Freedom Finance Europe Ltd. δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, εκτός από την περίπτωση αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδραση της Freedom Finance Europe Ltd. ή/και των συνεργατών της και των αναλυτών με τον εκδότη που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές κατά το κλείσιμο της αγοράς για τους υπό συζήτηση τίτλους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. • Πηγές πληροφοριών

  https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_fd985263-2b3c-4b75-8125-45d4f788e406

  https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0000318300/977163fb-febe-411f-aaa2-f36599bd052a.pdf

  https://s26.q4cdn.com/469146481/files/doc_financials/2021/ar/2021_AnnualReport_vF.pdf

  https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/PEBO/price-target/

 • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς

  Οι αναλυτές της Freedom Finance πραγματοποιούν την ανάλυση των μετοχών σε 3 στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο τομέα της οικονομίας με βάση τα τελευταία νέα και στατιστικά στοιχεία καθώς και τις τελευταίες μετρήσεις για τον συγκεκριμένο κλάδο. Αξιολογούν την κατάσταση όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση και τις μελλοντικές προοπτικές της. Η ελκυστικότητα της επένδυσης σε έναν κλάδο επηρεάζεται κυρίως από τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς στην οποία απευθύνεται ο κλάδος, το επίπεδο συγκέντρωσης παικτών σε αυτόν και την πιθανότητα σχηματισμού μονοπωλίων, καθώς από και από τον βαθμό στον οποίο ο κλάδος ρυθμίζεται από διάφορες αρχές ή συνδικάτα. Την αξιολόγηση ακολουθεί συγκριτική ανάλυση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Το δείγμα περιλαμβάνει εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του $1 δισεκατομμυρίου, αλλά υπάρχει χώρος για εξαιρέσεις (όταν υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (ανταγωνιστικές) συγκρίνονται μεταξύ τους με βάση κάποιους βασικούς οικονομικούς δείκτες (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), τον ρυθμό αύξησης εσόδων, τα λειτουργικά περιθώρια και την κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA) ενώ τέλος λαμβάνουμε υπόψιν την επιχειρηματική απόδοση στο σύνολό της. Έχοντας ολοκληρώσει τη συγκριτική ανάλυση, οι αναλυτές πραγματοποιούν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα των ειδήσεων σχετικά με την επιλεγμένη εταιρεία. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης της εταιρείας και άλλα νέα σχετικά με αυτήν κατά τα προηγούμενα έτη. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η σταθερότητά τους, καθώς και η έκταση του αντίκτυπου που έχουν στην επιχείρηση συνολικά. Με βάση όλα τα δεδομένα που έχουν συλλέξει, οι αναλυτές καθορίζουν τα σταθμισμένα προβλεπόμενα στοιχεία του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των περιθωρίων της, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της εταιρείας με βάση τους οικονομικούς δείκτες. Το αποτέλεσμα επιτρέπει τον καθορισμό του στόχου της τιμής των μετοχών και της προοπτικής αύξησης της αξίας τους. Ο αναμενόμενος χρόνος υλοποίησης της ιδέας καθορίζεται ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον διαθέσιμο ορίζοντα πρόβλεψης για την ανάπτυξη του κλάδου και της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.