Επιλογή γλώσσας

el
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

ελληνική
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 05.07.2022

Yelp: πλατφόρμα αναζήτησης και αξιολόγησης υπηρεσιών με προοπτική ανόδου 39%

Σύμβολο ticker: YELP.US 
Τιμή εισόδου: $27.86
Τιμή-στόχος: $39.0
Δυνητική άνοδος: 39.98%
Χρονικός ορίζοντας: 9 μήνες
Ρίσκο: χαμηλό
Μέγεθος θέσης: 2%

Η εταιρεία

H Yelp Inc. (YELP) έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους καταναλωτές να βρίσκουν τοπικά εστιατόρια και παρόχους υπηρεσιών. Διευκολύνοντας τους καταναλωτές να κάνουν κράτηση και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, το Yelp κερδίζει χρήματα μέσω διαφημιστικών προϊόντων που επιτρέπουν στις τοπικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τα ποσοστά προσέλκυσης για τις υπηρεσίες τους. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2004 και έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια.

Ποια είναι η ιδέα;

Η Yelp θα μπορούσε να αποφέρει καλές αποδόσεις όσον αφορά τον τομέα της τεχνολογίας παρ΄ όλη την αναταραχή στην οικονομία. Οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης της εταιρείας περιλαμβάνουν από τη μία, τη μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά-στόχο, εστιάζοντας στους πελάτες που επιδιώκουν να ενισχύσουν τη δικτύωσή τους και τη συμμετοχή σε online κοινότητες καθώς και τα προγράμματα εξαγοράς μετοχών που έχει αναγγείλει η εταιρεία. Η Yelp εμφανίζει ενισχυμένες οικονομικές επιδόσεις, με ισχυρές ταμειακές ροές που επιτρέπουν στην εταιρεία να επενδύσει ενεργά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πλατφόρμας και να αποφέρει κέρδος στους μετόχους της. Σύμφωνα με τη συγκλίνουσα άποψη της Wall Street, η τρέχουσα τιμή της μετοχής παρέχει στους επενδυτές επαρκές περιθώριο ασφαλείας για να την αγοράσουν.


Αγοράστε Μετοχές της Yelp Inc. >>

Γιατί ενδέχεται να ανεβεί η μετοχή;

1ος λόγος: μια μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά

Σύμφωνα με την BIA Advisory Services το 2021 η τοπική αγορά διαφημιστικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ αποτιμήθηκε σε $147 δισεκατομμύρια. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η αγορά θα αναπτυχθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10% και η αξία της μέχρι το 2025 θα φτάσει τα $184 δισεκατομμύρια. Ταυτόχρονα, οι μετοχές εταιρειών ψηφιακών μέσων αναμένεται να ανεβούν, κάτι που αποτελεί συνέχεια της υφιστάμενης τάσης.

Με ετήσια έσοδα ύψους $1,03 δισεκατομμυρίων, το μερίδιο της Yelp στην αγορά είναι κάτω από 1%, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξής της είναι σημαντικά υψηλότερος από αυτόν του ανταγωνισμού της. Σαν αποτέλεσμα, εάν η Yelp τα επόμενα χρόνια αναπτύσσεται ακολουθώντας τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, θα συνεχίσει να υπερβαίνει τη συγκλίνουσα πρόβλεψη της Wall Street όσον αφορά τα έσοδά της, όπως έχει κάνει τα τελευταία εννέα τρίμηνα.

2ος λόγος. Συγκέντρωση σε πελάτες δικτύου

Η διοίκηση της Yelp αποφάσισε να κάνει στροφή από την παραδοσιακή προσέγγιση της καταχώρισης αποκλειστικά τοπικών επιχειρήσεων στην πλατφόρμα και να δώσει έμφαση σε μεγάλα εθνικά δίκτυα που διαθέτουν υψηλούς διαφημιστικούς προϋπολογισμούς. Για να γίνει αυτό, η εταιρεία μείωσε τον αριθμό των τοπικών διαχειριστών λογαριασμών και προσέλαβε πωλητές που εστιάζουν σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να διαφημιστούν. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση των εσόδων σε αυτόν τον τομέα έφτασε το 35% σε ετήσια βάση κατά την τελευταία περίοδο αναφοράς, υπερβαίνοντας τον ρυθμό αύξησης των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας.

Οι διαφημιζόμενοι επωφελούνται από την προσέγγιση των καταναλωτών μέσω μιας πλατφόρμας που είναι γνωστή για τις ειλικρινείς και χρήσιμες κριτικές της και το Yelp επωφελείται από τον μεγάλο αριθμό πιστών πελατών με υψηλή αξία χρόνου ζωής (LTV).

3ος λόγος. Ενεργά προγράμματα εξαγοράς μετοχών

Χάρη στη σταθερή ταμειακή ροή της, η Yelp από το 2017 έχει επαναγοράσει μετοχές αξίας άνω του $1 δισεκατομμυρίου, έχοντας επαναγοράσει τίτλους αξίας $274 εκατομμυρίων δολαρίων στο τελευταίο της πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, ενώ απομένουν μετοχές αξίας $182 εκατομμυρίων για επαναγορά στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022, ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 8,6% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης της Yelp.

Αναμένουμε ότι το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών θα ολοκληρωθεί ταχύτερα, καθώς το υπόλοιπο της Yelp σε μετρητά και ταμειακά διαθέσιμα είναι $475,1 εκατομμύρια ή περίπου το 45% του συνολικού ενεργητικού της και βάσει οικονομικών δεικτών, η μετοχή της βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Οικονομικοί δείκτες

Τα τελευταία πέντε χρόνια, τα έσοδα της Yelp κατέγραψαν άνοδο 7,92% και 13, 85% κατά μέσο όρο εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων του 2020. Για το οικονομικό έτος 2021, η εταιρεία δημιούργησε εισόδημα ύψους $1,032 εκατομμυρίων που αντιστοιχεί σε αύξηση 18,20% σε ετήσια βάση. Το 1ο τρίμηνο του 2022, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 19,17% , φτάνοντας στα $276,6 εκατομμύρια.

Τα έσοδα για το οικονομικό έτος 2022 αναμένεται να προσεγγίσουν το ανώτερο σημείο του εύρους προβλέψεων που είχε ανακοινωθεί και να φτάσουν τα $1,16 με $1,18 δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του α΄τριμήνου του οικονομικού έτους 2022, το μικτό περιθώριο (GTM) της εταιρείας ήταν 91,95% σε σύγκριση με 92,43% που ήταν το 2021 αντίστοιχα. Η μείωση οφείλεται στο υψηλότερο κόστος συντήρησης της υποδομής του ιστότοπου ως αποτέλεσμα της αυξημένης επισκεψιμότητας και του υψηλότερου κόστους διαφήμισης που προκαλείται από την διεύρυνση του κοινού του Yelp. Ως αποτέλεσμα, το λειτουργικό περιθώριο για την ίδια περίοδο αυξήθηκε από 4,14% σε 4,36%, και το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε από 3,85% σε 4,14%.

Το Yelp δημιουργεί σημαντική ταμειακή ροή, επιτρέποντας στην εταιρεία να επενδύσει ενεργά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πλατφόρμας και να ανταμείψει τους μετόχους της μέσα από προγράμματα εξαγοράς μετοχών. Στο τέλος του α΄τριμήνου του οικονομικού έτους 2022, οι λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας (TTM) ήταν $213,6 εκατομμύρια σε σύγκριση με $212,7 εκατομμύρια που ήταν στο τέλος του οικονομικού έτους 2021. Επιπλέον, η ελεύθερη ταμειακή ροή της επιχείρησης αυξήθηκε από $188,7 εκατομμύρια σε $203,2 εκατομμύρια.

Η Yelp έχει υγιή ισολογισμό: το συνολικό χρέος της εταιρείας είναι $158,5 εκατομμύρια (περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων). Συγκριτικά, τα μετρητά, τα ισοδύναμα μετρητών και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις της εταιρείας ανέρχονται σε $475,1 εκατομμύρια. Η εταιρεία, επομένως, έχει αρνητικό καθαρό χρέος της τάξης των $-316, 6 εκατομμυρίων.

Η Yelp είναι υποτιμημένη με βάση τον δείκτη EV/S, αλλά πάνω από την εύλογη αξία της με βάση τον EV/EBITDA. Η αυξημένη τιμή μπορεί να οφείλεται στις προσδοκίες για τη συνέχιση του σχετικά υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας.

Η Yelp αναμένεται να επιτύχει στο τέλος του έτους προσαρμοσμένα EBITDA ύψους $270 εκατομμυρίων. Η τρέχουσα αξία της εταιρείας είναι $1,7 δισεκατομμύρια (κεφαλαιοποίηση $2,02 δισεκατομμύρια συν καθαρό χρέος $-316, 6 εκατομμύρια). Ο αναμενόμενος λόγος EV/EBITDA είναι 6,30x, ο οποίος είναι εξαιρετικά χαμηλός για μια εταιρεία με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης.


Ο ελάχιστος στόχος τιμής από τις επενδυτικές τράπεζες, τον οποίο έθεσε η Wells Fargo Securities, είναι $35 ανά μετοχή. Από την άλλη πλευρά, η Credit Suisse αποτιμά τη Yelp στα $45 ανά μετοχή. Σύμφωνα με τη συγκλίνουσα άποψη, η εύλογη αγοραία αξία της εταιρείας είναι $39,0 το οποίο υποδηλώνει ανοδική πορεία 40,44%.

Κίνδυνοι

 • Η μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκαλείται από την αυστηρότερη νομισματική πολιτική επηρεάζει τις εταιρείες του κλάδου μάρκετινγκ και διαφήμισης πολύ περισσότερο από τις εταιρείες άλλων παραδοσιακών κλάδων. Παρ' όλο που ο συντελεστής βήτα της Yelp τα τελευταία δύο χρόνια είναι λίγο πάνω από ένα (1,18), τα αυξανόμενα επιτόκια και οι χαμηλότερες καταναλωτικές δαπάνες ενέχουν τον κίνδυνο μιας βαθύτερης διόρθωσης της εταιρείας σε σχέση με την ευρύτερη αγορά.
 • Τα τελευταία χρόνια, οι επενδυτές που έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες κατά κύριο λόγο πωλούν τις μετοχές της Yelp. Παρόλο που πιστεύουμε ότι οι επενδυτικές αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τα δεδομένα περί συναλλαγών προσώπων που έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτική πληροφόρηση, ένας επενδυτής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις πιθανές πτυχές.

Πώς να επωφεληθείτε από την ιδέα;

 1. Αγοράστε μετοχές Yelp Inc. στα $27.86.
 2. Μην κατανέμετε περισσότερο από 2% του χαρτοφυλακίου σας σε αυτήν τη θέση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συστάσεις των αναλυτών μας για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου.
 3. Ρευστοποιήστε όταν η τιμή φτάσει τα $39.

Πώς να Αγοράσω Μετοχές της Yelp Inc.?

Εάν δεν έχετε ακόμα επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε έναν τώρα: μπορείτε να το κάνετε διαδικτυακά, σε 10 μόλις λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα και να επιβεβαιώσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε μετοχές με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Freedom 24: Στην ενότητα Web Terminal (τερματικό web), πληκτρολογήστε YELP.US (το ticker της Yelp Inc. στο NYSE) στη γραμμή αναζήτησης και επιλέξτε τη Yelp Inc. από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία στο παράθυρο trading στα δεξιά, επιλέξτε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε, και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (Αγορά).

Εφαρμογή της Freedom24 για iPhone ή Android: Πηγαίντε στην οθόνη Price (τιμή) και πατήστε στο εικονίδιο αναζήτησης στην πάνω δεξιά γωνία. Στον διάλογο αναζήτησης που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε YELP.US (το ticker της Yelp Inc. στο NYSE) και επιλέξτε τη Yelp Inc. από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια θα δείτε τη μετοχή στην market watch (παρακολούθηση αγοράς)· πατήστε πάνω της και πηγαίντε στην καρτέλα Order (εντολή) στον διάλογο που θα εμφανιστεί. Εισάγετε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράστε και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (αγορά).

Αγοράστε Μετοχές της Yelp Inc. >>


*Οποιαδήποτε επενδυτική μας ανάλυση εκπονείται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχεται σύμφωνα με τους γενικούς όρους μας. Η ανάλυσή μας δεν προορίζεται για να εκληφθεί ως προτροπή ή συμβουλή για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι συστάσεις που παρουσιάζονται δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ατομικές συνθήκες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Οι επενδύσεις σε τίτλους αξιών και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου και παραμένει καθήκον του επενδυτή να ενημερώνεται για την κάθε επένδυση και να διαβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ανάλυσή μας καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδιαιτέρως τα ενημερωτικά δελτία, τις οικονομικές εκθέσεις και τις ειδοποιήσεις γνωστοποίησης κινδύνου. Οι απόψεις και οι εκτιμήσεις αντιπροσωπεύουν τις κρίσεις μας κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτών των απόψεων ή εκτιμήσεων και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι δεν δεσμευόμαστε να παρέχουμε επικαιροποιήσεις και ότι η ανάλυσή μας μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη με την πάροδο του χρόνου. Οι προμήθειες, τα τέλη και άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν την τελική απόδοση της επένδυσής σας. Οι παρελθοντικές αποδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις. Ο αποδέκτης αυτής της αναφοράς πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με οποιουσδήποτε τίτλους αξιών ή οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα αναφέρονται στο παρόν περιεχόμενο. Ορισμένες συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο και δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Παρ’ όλο που αυτό το υλικό βασίζεται σε πληροφορίες που θεωρούμε αξιόπιστες, η Freedom Finance Europe Ltd. δεν έχει επαληθεύσει τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της ούτε εκφράζει την άποψη ότι αυτό το υλικό είναι ακριβές, επίκαιρο ή πλήρες, επομένως δεν θα πρέπει κάποιος να βασιστεί σε αυτό ως τέτοιο. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές με βάση το κλείσιμο της αγοράς για τους τίτλους που εξετάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.


 • Πηγές πληροφοριών
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς

  Οι αναλυτές της Freedom Finance πραγματοποιούν την ανάλυση των μετοχών σε 3 στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο τομέα της οικονομίας με βάση τα τελευταία νέα και στατιστικά στοιχεία καθώς και τις τελευταίες μετρήσεις για τον συγκεκριμένο κλάδο. Αξιολογούν την κατάσταση όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση και τις μελλοντικές προοπτικές της. Η ελκυστικότητα της επένδυσης σε έναν κλάδο επηρεάζεται κυρίως από τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς στην οποία απευθύνεται ο κλάδος, το επίπεδο συγκέντρωσης παικτών σε αυτόν και την πιθανότητα σχηματισμού μονοπωλίων, καθώς από και από τον βαθμό στον οποίο ο κλάδος ρυθμίζεται από διάφορες αρχές ή συνδικάτα. Την αξιολόγηση ακολουθεί συγκριτική ανάλυση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Το δείγμα περιλαμβάνει εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του $1 δισεκατομμυρίου, αλλά υπάρχει χώρος για εξαιρέσεις (όταν υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (ανταγωνιστικές) συγκρίνονται μεταξύ τους με βάση κάποιους βασικούς οικονομικούς δείκτες (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), τον ρυθμό αύξησης εσόδων, τα λειτουργικά περιθώρια και την κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA) ενώ τέλος λαμβάνουμε υπόψιν την επιχειρηματική απόδοση στο σύνολό της. Έχοντας ολοκληρώσει τη συγκριτική ανάλυση, οι αναλυτές πραγματοποιούν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα των ειδήσεων σχετικά με την επιλεγμένη εταιρεία. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης της εταιρείας και άλλα νέα σχετικά με αυτήν κατά τα προηγούμενα έτη. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η σταθερότητά τους, καθώς και η έκταση του αντίκτυπου που έχουν στην επιχείρηση συνολικά. Με βάση όλα τα δεδομένα που έχουν συλλέξει, οι αναλυτές καθορίζουν τα σταθμισμένα προβλεπόμενα στοιχεία του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των περιθωρίων της, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της εταιρείας με βάση τους οικονομικούς δείκτες. Το αποτέλεσμα επιτρέπει τον καθορισμό του στόχου της τιμής των μετοχών και της προοπτικής αύξησης της αξίας τους. Ο αναμενόμενος χρόνος υλοποίησης της ιδέας καθορίζεται ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον διαθέσιμο ορίζοντα πρόβλεψης για την ανάπτυξη του κλάδου και της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.