Επιλογή γλώσσας

el
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

ελληνική
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 11.07.2022

OppFi: προοπτική για άνοδο έως και 70,2% λόγω ζήτησης-ρεκόρ για βραχυπρόθεσμα δάνεια

Σύμβολο ticker: OPFI.US 
Τρέχουσα τιμή: $3,29
Τιμή-στόχος: $5,6
Δυνητική άνοδος: 70.21%
Χρονικός ορίζοντας: 12 μήνες
Ρίσκο: υψηλό
Μέγεθος θέσης: 2%

Η εταιρεία

H OppFi Inc. διαθέτει μια πλατφόρμα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε βραχυπρόθεσμες πιστώσεις μέσω συνεργαζόμενων τραπεζών. Το OppFi απευθύνεται σε 150 εκατομμύρια κατοίκους των ΗΠΑ που διαθέτουν λιγότερα από $1000 σε αποταμιεύσεις και σε 60 εκατομμύρια Αμερικανούς με περιορισμένη πρόσβαση στην παραδοσιακή πίστωση.

Ποια είναι η ιδέα;

Λόγω της δύσκολης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, εκτός από τις μεγάλες τράπεζες και τις εταιρείες, είναι και οι απλοί πολίτες που κινδυνεύουν από απροσδόκητες επιπτώσεις. Ενώ οι τράπεζες διαθέτουν κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σχεδόν το ήμισυ του ενήλικου πληθυσμού των ΗΠΑ δεν διαθέτει σημαντικό ύψος αποταμιεύσεων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μια εταιρεία τεχνολογίας που βοηθά τους πελάτες να λαμβάνουν βραχυπρόθεσμα δάνεια για απροσδόκητα έξοδα, αλλά ρισκάρει σε πολύ μικρότερο βαθμό τα δικά της κεφάλαια επειδή συνεργάζεται με Τράπεζες, μπορεί να βγει κερδισμένη. Τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα για το α΄τρίμηνο του 2022 υποβάθμισαν την αξία της εταιρείας, αλλά η εμπειρία που απέκτησε η OppFi θα τη βοηθήσει να βελτιώσει τις οικονομικές της επιδόσεις και κατά συνέπεια την τιμή της μετοχής της. Επιπλέον, οι εταιρείες τεχνολογίας είναι συνήθως ένας ελκυστικός στόχος εξαγοράς για άλλους παίκτες.

Buy OppFi Inc. Shares >>

Γιατί ενδέχεται να ανεβεί η μετοχή;

1ος λόγος. Διαφαινόμενες προοπτικές του κλάδου

Σύμφωνα με μια μελέτη από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης, το 60% των Αμερικανών χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ για να πάρει δάνειο. Επιπλέον, σύμφωνα με την Έκθεση της New Reality Check: Paycheck-To-Paycheck, το 64% των Αμερικανών ξοδεύουν ολόκληρο τον μισθό τους μέχρι την επόμενη μισθοδοσία τους. Εν τω μεταξύ, μόνο το 44% των Αμερικανών μπορεί να καλύψει μια απροσδόκητη δαπάνη ύψους $1000 από τις αποταμιεύσεις τους, όπως επισημαίνει μια έρευνα της Bankrate. Στο σημερινό οικονομικό κλίμα, οι απροσδόκητες δαπάνες θα μπορούσαν ακόμη και να αυξηθούν, γεγονός που με τη σειρά του θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για τα καταναλωτικά μικρο-δάνεια που παρέχει η OppFi.

Πηγή: OppFi, Παρουσίαση προς τους επενδυτές

Ωστόσο, η OppFi είναι εταιρεία τεχνολογίας και φέρει μικρότερο κίνδυνο από τις τράπεζες: σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας για το α΄ τρίμηνο του 2022, το 95% των δανείων χρηματοδοτείται από τράπεζες εταίρους. Μολονότι το επιτόκιο για ένα τέτοιο δάνειο είναι 150%, παραμένει χαμηλότερο από το επιτόκιο για ένα δάνειο «payday» (δάνειο υψηλού επιτοκίου για την κάλυψη των εξόδων για μέχρι τον επόμενο μισθό) που κυμαίνεται από 391% έως 521%. Επιπλέον, το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης (4,7 στα 5 σημεία στην πλατφόρμα αξιολόγησης TrustPilot) βοηθά την εταιρεία να διατηρεί την πελατεία της. Ένα τέτοιο υψηλό ποσοστό, σε συνδυασμό με ένα προγνωστικό επιχειρηματικό μοντέλο, αρκεί για να καλύψει τις πληρωμές των τόκων ορισμένων πελατών με την πιθανή πτώχευση άλλων. Εάν ένας πελάτης χρεοκοπήσει, η τράπεζα κινδυνεύει να χάσει τόσο το κεφαλαιο του δανείου όσο και τους τόκους, ενώ ο κίνδυνος για την OppFi στο 95% των δανείων της είναι να χάσει μόνο ένα μέρος από τους τόκους που οφείλονται στην εταιρεία.

Το μοντέλο βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρμόζει η εταιρεία και που στηρίζεται σε εφαρμογές cloud computing, είναι ιδιαίτερα πολύτιμο. Χάρη σε αυτό και την πληθώρα των δεδομένων που επεξεργάζεται το μοντέλο, η πλατφόρμα OppFi θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανό στόχο αγοράς για μεγαλύτερους παίκτες που επιθυμούν να επεκταθούν πιο αποτελεσματικά στη χορήγηση δανείων σε ιδιώτες, μέσα σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Μεταξύ του 2020 και 2021, η εταιρεία αύξησε το ποσοστό των αυτόματοπιημένων αποφάσεων για τη χορήγηση δανείων από 26% σε 60% (γράφημα παρακάτω).

Πηγή: OppFi, Παρουσίαση προς τους επενδυτές

Όπως φαίνεται στη λίστα κάτω από το δεξί διάγραμμα, ο μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας, πέρα από τη φετινή αυξημένη ζήτηση, θα μπορούσε να είναι ένα βελτιωμένο επιχειρηματικό μοντέλο.

Πηγή: OppFi, Παρουσίαση προς τους επενδυτές

Η ανάλυση της Google Trends δείχνει ότι η δημοτικότητα της αναζήτησης του όρου «Opploans» στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί από ~50 σε ~90 κατά το τελευταίο έτος, φτάνοντας στο αποκορύφωμά της μεταξύ 1-7 Μαΐου. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ζήτηση των εν δυνάμει πελατών για τις υπηρεσίες της εταιρείας έχει αυξηθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου. (Το Google Trends μας επιτρέπει να μετρήσουμε το επίπεδο ενδιαφέροντος για ένα θέμα σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδο, για μια δεδομένη περιοχή και χρονική περίοδο –το 100 είναι το υψηλότερο επίπεδο δημοτικότητας για μια αναζήτηση και το 50 είναι το μισό από το προηγούμενο).

Πηγή: Google Trends

Την 21η Ιουνίου η OppFi δήλωσε ότι υπερδιπλασίασε το όριο της πίστωσης που της χορηγεί η Atalaya Capital Management από $75 εκατομμύρια σε $200 εκατομμύρια. Αυτό θα βοηθήσει την εταιρεία να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες της εν μέσω της ζήτησης-ρεκόρ από τους καταναλωτές.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειώσουμε ότι οι μετοχές της OppFi έχουν την προοπτική για «short-squeeze», μια κατάσταση στην οποία η άνοδος των μετοχών αναγκάζει αυτούς που διατηρούν θέσεις πώλησης να τις κλείσουν και να επαναγοράσουν τις μετοχές για να τις επιστρέψουν στον μεσίτη. Αυτό προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της τιμής. Σύμφωνα με τη Marketbeat το 12,73% των μετοχών της OppFi αφορούν θέσεις ανοιχτών πωλήσεων (short). Όταν αξία των μετοχών αρχίζει να ανεβαίνει, όσοι πραγματοποίησαν ανοιχτή πώληση θα πρέπει να επαναγοράσουν τις μετοχές, το οποίο αν γίνει μαζικά, θα τονώσει περαιτέρω την άνοδο της τιμής.

Οικονομικοί δείκτες

Στο τέλος του α΄τριμήνου του 2022, η OppFi εμφάνισε αύξηση των εσόδων της κατά 19,3% σε ετήσια βάση: από $84,1 εκατομμύρια ανήλθαν σε $100,3 εκατομμύρια. Εμφάνισε επίσης αυξημένη παροχή δανείων από $100 εκατομμύρια σε $163 εκατομμύρια, ενώ το απόθεμα των συνεργαζόμενων τραπεζών αυξήθηκε από 76% σε 95%. Ωστόσο, τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν από $24,4 εκατομμύρια σε $2,16 εκατομμύρια. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων για πωλήσεις και υπηρεσίες μάρκετινγκ από 9,4% σε 13,5% των εσόδων, στην αύξηση των εξόδων πωλήσεων και γενικών και διοικητικών δαπανών από 11,3% σε 13,5% των εσόδων και στη μείωση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων δανείων στα τέλη του 2021. Τα προσαρμοσμένα EBITDA παρέμειναν θετικά αν και μειώθηκαν από $32,36 εκατομμύρια σε $11,30 εκατομμύρια. Τα καθαρά έσοδα της OppFi κατά τη διάρκεια του τριμήνου μειώθηκαν σε $1,08 εκατομμύρια από $24,38 εκατομμύρια που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα, ως αποτέλεσμα της αύξησης της εύλογης αξίας του παθητικού και το γεγονός ότι η καθαρή απώλεια των $1.373 εκατομμυρίων αποδόθηκε σε μειοψηφικές συμμετοχές. Ως εκ τούτου, το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA μειώθηκε από 38% σε 11% και το περιθώριο κέρδους μειώθηκε από 23% σε 1%.

Αναμένουμε από την εταιρεία να ενσωματώσει στο επιχειρηματικό μοντέλο της την εμπειρία έγκρισης δανείων που απέκτησε στα τέλη του 2021 και να συμπεριλάβει στο χαρτοφυλάκιό της δάνεια υψηλότερης ποιότητας, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα περιθωρίου. Η OppFi έχει ήδη αναφέρει ότι τα δάνεια που προέρχονται από το α΄εξάμηνο του 2022 είναι υψηλότερης ποιότητας και ως εκ τούτου θα έχουν προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA 20% -25% και προσαρμοσμένο περιθώριο καθαρού εισοδήματος μεταξύ 8% -12% στο τέλος του έτους 2022.

Ταυτόχρονα, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, η εταιρεία παρουσίασε θετικές οικονομικές επιδόσεις μέσα στο 2021, αυξάνοντας τα έσοδά της από $323 εκατομμύρια σε $351 εκατομμύρια, τα προσαρμοσμένα EBITDA από $101 εκατομμύρια σε $117 εκατομμύρια και το προσαρμοσμένο της καθαρό εισόδημα από $55 εκατομμύρια σε $66 εκατομμύρια. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA αυξήθηκε από 31% σε 33% και το καθαρό περιθώριο από 17% σε 19%.

Πηγή: OppFi, Παρουσίαση προς τους επενδυτές

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της OppFi για την τελευταία περίοδο αναφοράς σε σύγκριση με το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 αυξήθηκαν κατά 26, 9%, φτάνοντας από τα $35,25 εκατομμύρια τα $44,73 εκατομμύρια και η ελεύθερη ταμειακή ροή της αυξήθηκε από $31,27 εκατομμύρια σε $40,92 εκατομμύρια.

Το καθαρό χρέος της εταιρείας ανήλθε σε $253,8 εκατομμύρια στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022, σε σύγκριση με $178,6 εκατομμύρια που ήταν στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2021. Η συνολική ρευστότητα μειώθηκε από $494 εκατομμύρια σε σε $474 εκατομμύρια, ενώ ο λόγος καθαρού χρέους / EBITDA μειώθηκε από 3,47x σε 1,39x, το οποίο αποτελεί ανακούφιση.    

Πηγή: OppFi, Παρουσίαση προς τους επενδυτές

Βάσει δεικτών, η OppFi για τους επόμενους 12 μήνες εμφανίζεται πιο ελκυστική από τον μέσο όρο του κλάδου.

Πηγή: Refinitiv

Μέχρι το 2022, η εταιρεία αναμένει να αυξήσει τα έσοδά της κατά 20%-25% σε ετήσια βάση, να αυξήσει το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA της στο 20% -25% και να βελτιώσει το προσαρμοσμένο περιθώριο καθαρού εισοδήματός της στο 8%-12%. Κατά την άποψή μας, η εταιρεία έχει αρκετές δυνατότητες για να επιτύχει τους στόχους της.

Πηγή: Παρουσίαση εταιρείας για το α΄τρίμηνο του 2022

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 η εταιρεία έχει σε ισχύ ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, σύμφωνα με το οποίο μπορούν να επαναγοραστούν μετοχές αξίας $20 εκατομμυρίων (5,2% της κεφαλαιοποίησης).

Κίνδυνοι

 • Εάν το μοντέλο που χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων χορήγησης πιστώσεων στηρίζεται σε δεδομένα τραπεζικού ιστορικού που δεν λαμβάνουν υπόψη στρεσογόνες οικονομικές συνθήκες (όπως περιόδους ύφεσης), αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο χαρτοφυλάκιο και μείωση της οικονομικής απόδοσης της εταιρείας, η οποία θα επιβραδύνει την άνοδο της μετοχής.

Αξιολογήσεις άλλων επενδυτικών οίκων

Πηγή: Marketbeat

Πώς να επωφεληθείτε από την ιδέα;

 1. Αγοράστε μετοχές OppFi Inc. στα $3,29.
 2. Μην κατανέμετε περισσότερο από 2% του χαρτοφυλακίου σας σε αυτήν τη θέση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συστάσεις των αναλυτών μας για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου.
 3. Ρευστοποιήστε όταν η τιμή φτάσει τα $5,6.

Πώς να Αγοράσω Μετοχές της OppFi Inc.?

Εάν δεν έχετε ακόμα επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε έναν τώρα: μπορείτε να το κάνετε διαδικτυακά, σε 10 μόλις λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα και να επιβεβαιώσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε μετοχές με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Freedom 24: Στην ενότητα Web Terminal (τερματικό web), πληκτρολογήστε OPFI.US (το ticker της OppFi Inc. στο NYSE) στη γραμμή αναζήτησης και επιλέξτε τη OppFi Inc. από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία στο παράθυρο trading στα δεξιά, επιλέξτε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε, και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (Αγορά).

Εφαρμογή της Freedom24 για iPhone ή Android: Πηγαίντε στην οθόνη Price (τιμή) και πατήστε στο εικονίδιο αναζήτησης στην πάνω δεξιά γωνία. Στον διάλογο αναζήτησης που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε OPFI.US (το ticker της OppFi Inc. στο NYSE) και επιλέξτε τη OppFi Inc. από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια θα δείτε τη μετοχή στην market watch (παρακολούθηση αγοράς)· πατήστε πάνω της και πηγαίντε στην καρτέλα Order (εντολή) στον διάλογο που θα εμφανιστεί. Εισάγετε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράστε και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (αγορά).

Αγοράστε Μετοχές της OppFi Inc. >>


*Οποιαδήποτε επενδυτική μας ανάλυση εκπονείται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχεται σύμφωνα με τους γενικούς όρους μας. Η ανάλυσή μας δεν προορίζεται για να εκληφθεί ως προτροπή ή συμβουλή για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι συστάσεις που παρουσιάζονται δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ατομικές συνθήκες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Οι επενδύσεις σε τίτλους αξιών και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου και παραμένει καθήκον του επενδυτή να ενημερώνεται για την κάθε επένδυση και να διαβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ανάλυσή μας καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδιαιτέρως τα ενημερωτικά δελτία, τις οικονομικές εκθέσεις και τις ειδοποιήσεις γνωστοποίησης κινδύνου. Οι απόψεις και οι εκτιμήσεις αντιπροσωπεύουν τις κρίσεις μας κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτών των απόψεων ή εκτιμήσεων και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι δεν δεσμευόμαστε να παρέχουμε επικαιροποιήσεις και ότι η ανάλυσή μας μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη με την πάροδο του χρόνου. Οι προμήθειες, τα τέλη και άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν την τελική απόδοση της επένδυσής σας. Οι παρελθοντικές αποδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις. Ο αποδέκτης αυτής της αναφοράς πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με οποιουσδήποτε τίτλους αξιών ή οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα αναφέρονται στο παρόν περιεχόμενο. Ορισμένες συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο και δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Παρ’ όλο που αυτό το υλικό βασίζεται σε πληροφορίες που θεωρούμε αξιόπιστες, η Freedom Finance Europe Ltd. δεν έχει επαληθεύσει τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της ούτε εκφράζει την άποψη ότι αυτό το υλικό είναι ακριβές, επίκαιρο ή πλήρες, επομένως δεν θα πρέπει κάποιος να βασιστεί σε αυτό ως τέτοιο. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές με βάση το κλείσιμο της αγοράς για τους τίτλους που εξετάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.


 • Πηγές πληροφοριών
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς

  Οι αναλυτές της Freedom Finance πραγματοποιούν την ανάλυση των μετοχών σε 3 στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο τομέα της οικονομίας με βάση τα τελευταία νέα και στατιστικά στοιχεία καθώς και τις τελευταίες μετρήσεις για τον συγκεκριμένο κλάδο. Αξιολογούν την κατάσταση όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση και τις μελλοντικές προοπτικές της. Η ελκυστικότητα της επένδυσης σε έναν κλάδο επηρεάζεται κυρίως από τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς στην οποία απευθύνεται ο κλάδος, το επίπεδο συγκέντρωσης παικτών σε αυτόν και την πιθανότητα σχηματισμού μονοπωλίων, καθώς από και από τον βαθμό στον οποίο ο κλάδος ρυθμίζεται από διάφορες αρχές ή συνδικάτα. Την αξιολόγηση ακολουθεί συγκριτική ανάλυση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Το δείγμα περιλαμβάνει εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του $1 δισεκατομμυρίου, αλλά υπάρχει χώρος για εξαιρέσεις (όταν υπάρχει το κατάλληλο επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (ανταγωνιστικές) συγκρίνονται μεταξύ τους με βάση κάποιους βασικούς οικονομικούς δείκτες (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), τον ρυθμό αύξησης εσόδων, τα λειτουργικά περιθώρια και την κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA) ενώ τέλος λαμβάνουμε υπόψιν την επιχειρηματική απόδοση στο σύνολό της. Έχοντας ολοκληρώσει τη συγκριτική ανάλυση, οι αναλυτές πραγματοποιούν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα των ειδήσεων σχετικά με την επιλεγμένη εταιρεία. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης της εταιρείας και άλλα νέα σχετικά με αυτήν κατά τα προηγούμενα έτη. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η σταθερότητά τους, καθώς και η έκταση του αντίκτυπου που έχουν στην επιχείρηση συνολικά. Με βάση όλα τα δεδομένα που έχουν συλλέξει, οι αναλυτές καθορίζουν τα σταθμισμένα προβλεπόμενα στοιχεία του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των περιθωρίων της, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της εταιρείας με βάση τους οικονομικούς δείκτες. Το αποτέλεσμα επιτρέπει τον καθορισμό του στόχου της τιμής των μετοχών και της προοπτικής αύξησης της αξίας τους. Ο αναμενόμενος χρόνος υλοποίησης της ιδέας καθορίζεται ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον διαθέσιμο ορίζοντα πρόβλεψης για την ανάπτυξη του κλάδου και της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.