Επιλογή γλώσσας

el
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

ελληνική
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

 • Αρχική
 • Επενδυτικές ιδέες
 • Befesa: προοπτική ανάπτυξης 60,5% ενόψει της «πράσινης» στροφής της ΕΕ και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα
Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 17.08.2022

Befesa: προοπτική ανάπτυξης 60,5% ενόψει της «πράσινης» στροφής της ΕΕ και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα

Σύμβολο Ticker: BFSA.EU 
Τρέχουσα τιμή: €48,15
Τιμή στόχος: €77,3
Δυνητική άνοδος: 60,5%
Μερισματική απόδοση: 2,57%
Χρονικός ορίζοντας: 6 μήνες
Ρίσκο: Υψηλό
Μέγεθος θέσης: 2%

Η εταιρεία

Η Befesa SA είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία προσφέρει στους πελάτες της ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών ανακύκλωσης για τη βιομηχανία χάλυβα και αλουμινίου. Οι δραστηριότητες της εταιρείας χωρίζονται σε δύο βασικούς τομείς:

 • Υπηρεσίες ανακύκλωσης σκόνης χάλυβα - συλλογή και ανακύκλωση χάλυβα και άλλων αποβλήτων χάλυβα από παραγωγή ακατέργαστου, ανοξείδωτου και γαλβανισμένου χάλυβα και άλλες διεργασίες.
 • Υπηρεσίες ανακύκλωσης σκόνης - ανακύκλωση σκωρίας και απόβλητα επένδυσης άλατος αλουμινίου (απόβλητα από πρωτογενή τήξη αλουμινίου), παραγωγή δευτερογενών κραμάτων αλουμινίου καθώς και παραγωγή οξειδίου αλουμινίου και συμπυκνώματος αλουμινίου.

Ποια είναι η ιδέα;

Κατά τη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου, είναι σημαντικό όχι μόνο να λαμβάνεται υπόψη τον τομέα αλλά και τη νομισματική και γεωγραφική διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας επένδυσης σε μια κερδοφόρα εταιρεία επεξεργασίας αλουμινίου και χάλυβα με έδρα το Λουξεμβούργο. Ο κλάδος θα γνωρίσει ανάπτυξη χάρη στο «πράσινο» αναπτυξιακό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασμού της επιχειρηματικής σφαίρας. Η τιμή της μετοχής της εταιρείας θα λάβει επιπλέον ώθηση από τη νέα 5ετή αναπτυξιακή στρατηγική της.


Αγοράστε Μετοχές της Η Befesa SA >>

Γιατί ενδέχεται να ανεβεί η μετοχή;

1ος λόγος. Αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ανακύκλωσης

Τα τελευταία χρόνια, η τάση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη εξαπλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Ένας σημαντικός στόχος μιας τέτοιας δράσης είναι η λεγόμενη κυκλική οικονομία - ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση υπαρχόντων υλικών και προϊόντων. Ένας από τους πιο κρίσιμους μοχλούς της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία είναι μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), η οποία περιέχει διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα στην ΕΕ. Ένα βασικό σημείο είναι η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αυξανόμενη εξάρτηση από τους φυσικούς πόρους. Επισημαίνουμε τα βασικά σημεία ξεχωριστά:

 • Ένα από τα υλικά προτεραιότητας που εξετάζονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία είναι ο χάλυβας.
 • Σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ συνεπάγεται την μηδενικών εκπομπών άνθρακα κατασκευή όλων των νέων κτιρίων από το 2030, γεγονός που αναμένεται να επιταχύνει την προτίμηση των κατασκευαστών για «πράσινα» κράματα αλουμινίου στις εργασίες τους.
 • Μια άλλη οδηγία εγείρει το ζήτημα της ανάγκης για την ανακύκλωση του αλουμινίου στα αυτοκίνητα που αποστέλλονται για ανακύκλωση.
 • Η πρωτοβουλία Packaging Recycling αποσκοπεί στην ανακύκλωση του 60% του αλουμινίου που χρησιμοποιείται σε δοχεία και συσκευασίες.

Η εν λόγω πορεία της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Befesa για την ανακύκλωση αλουμινίου, σχετικών παραπροϊόντων και σκόνης χάλυβα.

Μια επιπλέον κινητήριος δύναμη πίσω από τη ζήτηση για την ανακύκλωση αλουμινίου θα είναι η τάση προς την αύξηση του ποσοστού χρήσης αλουμινίου στα αυτοκίνητα. Όπως δείχνει η μελέτη της ING (που φαίνεται στο παρακάτω γράφημα), χάρη στην επιταχυνόμενη υιοθέτηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων (για την κατασκευή των οποίων απαιτείται πολύ περισσότερο αλουμίνιο) καθώς και την επιθυμία των κατασκευαστών αυτοκινήτων να ελαφρύνουν την κατασκευή των οχημάτων, η ποσότητα αλουμινίου που χρησιμοποιείται σε κάθε αυτοκίνητο θα φτάσει περίπου τα 250 κιλά μέχρι το 2030, επιταχύνοντας τον ρυθμό της σχετικής ανάπτυξης σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία.

Πηγή: Electric vehicles to drive metals demand higher | Article | ING Think

Με βάση τα στοιχεία της Morgan Stanley τον Ιούνιο του 2022, η Befesa προβλέπει ότι ο αριθμός των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ευρώπη θα αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 30% έως το 2040.

Πηγή: Befesa First Half 2022 Earnings Presentation

Ένας επιπλέον παράγοντας πίσω από την αυξανόμενη σημασία της ανακύκλωσης υλικών είναι οι διαταραχές που ταλανίζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως. Η εύρεση νέων πηγών προμηθειών και η ουσιαστική σύνδεση με αυτές αποδεικνύεται συνήθως χρονοβόρα διαδικασία, επομένως ορισμένοι παίκτες ενδέχεται να στραφούν εν μέρει ή πλήρως σε ανακυκλωμένο χάλυβα και κράματα αλουμινίου. Αυτό δίνει στις εταιρείες μεγαλύτερο κίνητρο να διαπραγματευτούν με την Befesa για ανακύκλωση εντός ενός περιβάλλοντος με περιορισμένους πόρους.

Επιπλέον, η ΕΕ απαιτεί από τις μη χρηματοπιστωτικές εισηγμένες εταιρείες με περισσότερους από 500 υπαλλήλους (περίπου 11.700 μεγάλες εταιρείες και ομίλους στην Ευρώπη) να δημοσιεύουν υποχρεωτικά μη χρηματοοικονομικές αναφορές που αποκαλύπτουν τις επιδόσεις βιωσιμότητας. Δεδομένου ότι τα ταμεία των επενδυτικών οντοτήτων και τα συνταξιοδοτικά ταμεία που ακολουθούν τις αρχές της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) έχουν σημαντική επιρροή στην Ευρώπη, αυτό δίνει στις εταιρείες ένα επιπλέον κίνητρο να καταφεύγουν στην ανακύκλωση υλικών με σκοπό να συγκεντρώσουν κεφάλαια από τα εν λόγω ταμεία.

Ο European Aluminium, με βάση τα δεδομένα της CRU, προβλέπει ότι η ζήτηση για ημικατεργασμένα προϊόντα αλουμινίου έως το 2050 θα αυξηθεί σε τομείς όπως οι μεταφορές, οι κατασκευές, η συσκευασία, τα ηλεκτρικά δίκτυα, τα καταναλωτικά αγαθά, η μηχανική και άλλοι.

Πηγή: A Strategy for Achieving Aluminium's Full Potential for Circular Economy by 2030

Εν τω μεταξύ, η επαναχρησιμοποίηση αλουμινίου στην Ευρώπη θα σημειώσει υπερδιπλάσια αύξηση έως το 2030 και τριπλάσια αύξηση έως το 2050 σε σύγκριση με το 2019 (δείτε την παρακάτω εικόνα).

Πηγή: A Strategy for Achieving Aluminium's Full Potential for Circular Economy by 2030

Τα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζουν τις προβλέψεις της Befesa, οι οποίες υποστηρίζουν επίσης το επιχείρημα ότι η ανάπτυξη της αγοράς ανακυκλωμένων υλικών θα ξεπεράσει αυτήν των πρώτων υλών:

 • Προβλέπεται αύξηση της ζήτησης για πρωτογενές αλουμίνιο (το οποίο πρέπει να περάσει ραφίνισμα στο τέλος του ταξιδιού του) με μέσο ετήσιο ρυθμό 3% έως το 2030 (επάνω κεντρικό γράφημα), καθώς και αύξηση της ζήτησης για εξευγενισμένο αλουμίνιο με μέσο ετήσιο ρυθμό 6% έως το 2030 (κεντρικό κάτω γράφημα).
 • Προβλέπεται αύξηση της ζήτησης για ακατέργαστο χάλυβα με μέσο ετήσιο ρυθμό 1% έως το 2030 (επάνω αριστερό γράφημα), καθώς και αύξηση της ζήτησης δευτερογενούς χάλυβα με μέσο ετήσιο ρυθμό 3% έως το 2030.

Πηγή: Befesa First Half 2022 Earnings Presentation

Εκτός από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, στις 12 Ιουλίου, η Befesa ανακοίνωσε ένα 5ετές παγκόσμιο σχέδιο βιωσιμότητας το οποίο συνεπάγεται επένδυση 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο στοχεύει στην αξιοποίηση των ευκαιριών που σχετίζονται με τις τάσεις στα ηλεκτροκίνητα οχήματα και την ανεξαρτητοποίηση από τον άνθρακα, γεγονός που θα επιτρέψει στην εταιρεία να σημειώσει διψήφιους μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης EBITDA στον ορίζοντα των ετών 2022-2027. Η εταιρεία σκοπεύει να αποκαλύψει το σχέδιο το 4ο τρίμηνο του 2022. Η δημοσίευση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την επίτευξη μιας τόσο ισχυρής αύξησης κερδών, διατηρώντας παράλληλα ένα μέτριο επίπεδο χρέους, θα πρέπει να επικροτηθεί από τους επενδυτές και να αντικατοπτριστεί στη θετική δυναμική της τιμής της μετοχής της Befesa.

Πηγή: Befesa First Half 2022 Earnings Presentation

Η εξαγορά ύψους 450 εκατομμυρίων δολαρίων της American Zinc Recycling, η οποία ανακοινώθηκε στις 16 Ιουνίου πέρυσι και ολοκληρώθηκε το ίδιο έτος, θα ωθήσει επίσης την αύξηση της αξίας της Befesa. Η εξαγορά αυτή ήταν αναμφισβήτητα επιτυχής, καθώς πραγματοποιήθηκε με αντίτιμο αγοράς μόλις 372 εκατομμύρια ευρώ. Η εν λόγω εξαγορά επέτρεψε στην Befesa να εισέλθει στην αγορά των ΗΠΑ και να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην επεξεργασία σκόνης χάλυβα. Πιστεύουμε ότι η αγορά δεν έχει τιμολογήσει ακόμη πλήρως τη νέα ηγετική θέση της Befesa στην ανακύκλωση. Θα αντικατοπτριστεί στην αξία της εταιρείας μέσω της υλοποίησης συνεργειών.

Οικονομικοί δείκτες

Πέρυσι, η Befesa αύξησε τα έσοδά της για τους τελευταίους 12 μήνες (TTM) κατά 37,8%, από 0,82 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1,13 δισεκατομμύρια ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη της TTM από 147,0 εκατομμύρια ευρώ σε 148,2 εκατομμύρια ευρώ και τα καθαρά κέρδη της TTM από 86,9 εκατομμύρια ευρώ σε 117,3 εκατομμύρια ευρώ. Το λειτουργικό της περιθώριο μειώθηκε από 17,9% σε 13,1%, κυρίως λόγω της αύξησης των λοιπών λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό των εσόδων από 82,1% σε 86,9%. Το καθαρό περιθώριο μειώθηκε ελαφρά από 10,6% σε 10,4%. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές TTM της μειώθηκαν από 181,0 εκατομμύρια ευρώ σε 124,2 εκατομμύρια ευρώ λόγω αλλαγών στους εισπρακτέους λογαριασμούς, ενώ οι διαθέσιμες ταμειακές ροές μειώθηκαν από 100,7 εκατομμύρια ευρώ σε 21,44 εκατομμύρια ευρώ λόγω αυξημένων επενδύσεων στον χώρο της παραγωγής.

Η εταιρεία αύξησε τον τζίρο της από 230,8 εκατομμύρια ευρώ σε 331,3 εκατομμύρια ευρώ κατά την τελευταία περίοδο αναφοράς που έληξε στις 30 Ιουλίου, ενώ μείωσε τα λειτουργικά κέρδη από 43,44 εκατομμύρια ευρώ σε 39,85 εκατομμύρια ευρώ και μείωσε οριακά τα καθαρά κέρδη από 26,51 εκατομμύρια ευρώ σε 26,42 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, το λειτουργικό περιθώριο μειώθηκε από 18,8% σε 12,0% και το καθαρό περιθώριο μειώθηκε από 11,5% σε 8,0%. Η αλλαγή στα περιθώρια προκλήθηκε από την αύξηση των δαπανών για υλικά ως ποσοστό των εσόδων από 0,9% σε 7,1% και είναι φαινόμενο, κατά την άποψή μας, προσωρινού χαρακτήρα.

Το δεύτερο τρίμηνο, οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Befesa μειώθηκαν από 52,69 εκατομμύρια ευρώ σε 40,75 εκατομμύρια ευρώ λόγω μεταβολών στους εισπρακτέους λογαριασμούς. Συγκριτικά, οι διαθέσιμες ταμειακές ροές μειώθηκαν από 34,48 εκατομμύρια ευρώ σε 6,92 εκατομμύρια ευρώ λόγω των αυξημένων επενδύσεων στοιχείων ενεργητικού. Διατηρούμε θετικές βλέψεις ως προς τα εν λόγω στοιχεία, καθώς η εταιρεία επενδύει τις διαθέσιμες ταμειακές ροές της με σκοπό την μελλοντική της ανάπτυξη.

Στις 30 Ιουνίου 2022, η Befesa διέθετε 251,3 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και ισοδύναμα στον ισολογισμό της και το καθαρό χρέος της ανερχόταν σε 541,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό υποδηλώνει αύξηση του καθαρού χρέους προς το δείκτη EBITDA από 0,32x σε 2,45x σε ετήσια βάση. Λάβετε υπόψη ότι εξετάζοντας αυτόν τον δείκτη με τις προσαρμογές της εταιρείας, ο δείκτης για το 1ο εξάμηνο του 2022 μειώθηκε από 2,24x σε 2,09x σε σύγκριση με το α' εξάμηνο του 2021. Αναμένουμε ότι η πιστωτική επιβάρυνση της Befesa θα μειωθεί σταδιακά λόγω της υλοποίησης της νέας στρατηγικής.

Στις πολλαπλάσια συναλλαγών, η Befesa διαπραγματεύεται με μικρό άρτιο σε σχέση με τις συναφείς εταιρείες στον κλάδο και αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από τον τρέχοντα ρυθμό αύξησης εσόδων της εταιρείας.

Πηγή: Refinitiv

Μέχρι το τέλος του 2022, η διοίκηση της Befesa αναμένει αύξηση του EBITDA σε ποσοστό μεταξύ 11%-37% σε ετήσια βάση. Αυτή η διακύμανση οφείλεται κυρίως στην υψηλή μεταβλητότητα των τιμών της ενέργειας και των μετάλλων. Η εταιρεία προσβλέπει στο να αυξήσει τις ταμειακές ροές κατά 40 εκατομμύρια ευρώ - 80 εκατομμύρια ευρώ καθώς και να διατηρήσει τον δείκτη καθαρού χρέους/EBITDA κάτω από 1,75x-2x.

Μεταξύ άλλων, η Befesa πληρώνει μέρισμα με απόδοση 2,57% ετησίως.

Κίνδυνοι

Η πιστωτική επιβάρυνση της Befesa αγγίζει αρκετά υψηλά επίπεδα, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την αξία των τίτλων της εταιρείας σε περίπτωση που απαιτηθεί να συγκεντρωθούν πρόσθετα κεφάλαια για την υλοποίηση της στρατηγικής της.

Αξιολογήσεις από άλλους επενδυτικούς οίκους:

Πηγή: Marketbeat 

Πώς να επωφεληθείτε από την ιδέα;

 1. Αγοράστε μετοχές Η Befesa SA στα €48,15
 2. Μην κατανέμετε περισσότερο από 2% του χαρτοφυλακίου σας σε αυτήν τη θέση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συστάσεις των αναλυτών μας για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου.
 3. Ρευστοποιήστε όταν η τιμή φτάσει τα €77,3

Πώς να Αγοράσω Μετοχές της Η Befesa SA;

Εάν δεν έχετε ακόμα επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε έναν τώρα: μπορείτε να το κάνετε διαδικτυακά, σε 10 μόλις λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα και να επιβεβαιώσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε μετοχές με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Freedom 24: Στην ενότητα Web Terminal (τερματικό web), πληκτρολογήστε BFSA.EU στη γραμμή αναζήτησης και επιλέξτε τη Η Befesa SA από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία στο παράθυρο trading στα δεξιά, επιλέξτε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε, και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (Αγορά).

Εφαρμογή της Freedom24 για iPhone ή Android: Πηγαίντε στην οθόνη Price (τιμή) και πατήστε στο εικονίδιο αναζήτησης στην πάνω δεξιά γωνία. Στον διάλογο αναζήτησης που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε BFSA.EU και επιλέξτε τη Η Befesa SA από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια θα δείτε τη μετοχή στην market watch (παρακολούθηση αγοράς)· πατήστε πάνω της και πηγαίντε στην καρτέλα Order (εντολή) στον διάλογο που θα εμφανιστεί. Εισάγετε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράστε και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (αγορά).

Αγοράστε Μετοχές της Η Befesa SA >>


*Οποιαδήποτε επενδυτική μας ανάλυση εκπονείται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχεται σύμφωνα με τους γενικούς όρους μας. Η ανάλυσή μας δεν προορίζεται για να εκληφθεί ως προτροπή ή συμβουλή για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι συστάσεις που παρουσιάζονται δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ατομικές συνθήκες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Οι επενδύσεις σε τίτλους αξιών και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου και παραμένει καθήκον του επενδυτή να ενημερώνεται για την κάθε επένδυση και να διαβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ανάλυσή μας καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδιαιτέρως τα ενημερωτικά δελτία, τις οικονομικές εκθέσεις και τις ειδοποιήσεις γνωστοποίησης κινδύνου. Οι απόψεις και οι εκτιμήσεις αντιπροσωπεύουν τις κρίσεις μας κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτών των απόψεων ή εκτιμήσεων και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι δεν δεσμευόμαστε να παρέχουμε επικαιροποιήσεις και ότι η ανάλυσή μας μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη με την πάροδο του χρόνου. Οι προμήθειες, τα τέλη και άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν την τελική απόδοση της επένδυσής σας. Οι παρελθοντικές αποδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις. Ο αποδέκτης αυτής της αναφοράς πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με οποιουσδήποτε τίτλους αξιών ή οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα αναφέρονται στο παρόν περιεχόμενο. Ορισμένες συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο και δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Παρ’ όλο που αυτό το υλικό βασίζεται σε πληροφορίες που θεωρούμε αξιόπιστες, η Freedom Finance Europe Ltd. δεν έχει επαληθεύσει τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της ούτε εκφράζει την άποψη ότι αυτό το υλικό είναι ακριβές, επίκαιρο ή πλήρες, επομένως δεν θα πρέπει κάποιος να βασιστεί σε αυτό ως τέτοιο. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές με βάση το κλείσιμο της αγοράς για τους τίτλους που εξετάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.


 • Πηγές πληροφοριών
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς

  Οι αναλυτές της Freedom Finance διεξάγουν ανάλυση σε τρία στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο με βάση τις τρέχουσες ειδήσεις, τους στατιστικούς δείκτες και τις ειδικές μετρήσεις της αγοράς. Αξιολογούν την αναλογία προσφοράς/ζήτησης και τη δυναμική της μελλοντικής ανάπτυξης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την επενδυτική ελκυστικότητα ενός κλάδου είναι ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς που μπορεί να απευθυνθεί, το επίπεδο συγκέντρωσης των παικτών στην αγορά και το ενδεχόμενο μονοπωλίου, καθώς και το επίπεδο ρύθμισης από διάφορους οργανισμούς ή ενώσεις.

  Στη συνέχεια πραγματοποιούν συγκριτική αξιολόγηση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Αξιολογούνται εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. δολαρίων, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις (όταν υπάρχει αποδεκτό επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (peers) συγκρίνονται με βάση: πολλαπλασιαστές (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), ρυθμούς αύξησης των εσόδων, περιθώρια και κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA), επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

  Μετά τη συγκριτική αξιολόγηση, οι αναλυτές διεξάγουν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα σύμφωνα με τα στατιστικά της επιλεγμένης εταιρείας. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης και άλλα νέα κατά το προηγούμενο έτος. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους και η κλίμακα των επιπτώσεών τους στην επιχείρηση.

  Με βάση όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, οι αναλυτές καθορίζουν μια σταθμισμένη πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των τεκμαρτών επιχειρηματικών περιθωρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό μιας αναμενόμενης αξιολόγησης της εταιρείας βάσει πολλαπλασιαστών. Η εν λόγω αξιολόγηση καθορίζει έναν στόχο τιμής και τη δυνατότητα αύξησης της τιμής της μετοχής.

  Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα επίτευξης της ιδέας καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον ορίζοντα για πιθανή πρόβλεψη της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου ή της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης ορίζεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.