Επιλογή γλώσσας

el
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

ελληνική
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

Max Manturov

Max Manturov

Head of investment research regulated by CySec 17.08.2022

Citigroup: ένας χρηματοοικονομικός κολοσσός με δυναμική ανάπτυξης 20,8% και μερισματική απόδοση 3,84%

Σύμβολο Ticker: C.US 
Τρέχουσα τιμή: $54,2
Τιμή-στόχος: $65,5
Προοπτική ανάπτυξης: 20,8%
Μερισματική απόδοση: 3,84%
Χρονικός ορίζοντας: 12 μήνες
Ρίσκο: Μέτριο
Μέγεθος θέση: 2%

Η εταιρεία

Η Citigroup Inc. είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοοικονομικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων. Προσφέρει σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες δανεισμό και άλλες τραπεζικές υπηρεσίες, καθώς και επενδυτικές και χρηματιστηριακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες του ομίλου χωρίζονται σε πολλά και βασικά τμήματα:

 • Η Ομάδα Θεσμικών Πελατών (ICG) παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αγοράς σε εταιρικούς, θεσμικούς και κρατικούς πελάτες.
 • Προσωπική Τραπεζική και Διαχείριση Στοιχείων Ενεργητικού (PBWM) - παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες για ιδιώτες πελάτες και μικρές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας.
 • Franchise Παλαιού Τύπου - τραπεζικές υπηρεσίες στην Ασία, το Μεξικό και τα λεγόμενα «παλαιού τύπου» στοιχεία ενεργητικού της εταιρείας χαρτοφυλακίου (μικρές αλλά εδραιωμένες και μακρόβιες επιχειρήσεις).

Ποια είναι η ιδέα;

Προτείνουμε στους επενδυτές να στραφούν στις επενδύσεις σε μετοχές μιας υγιούς τράπεζας που διατηρεί χαρτοφυλάκιο δανείων υψηλής ποιότητας και έχει τη δυνατότητα να αποδεσμεύσει κεφάλαια μέσω αποδέσμευσης αποθεματικών κατόπιν χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Οι πρόσθετες εισροές που θα προέλθουν από τα μερίσματα θα ξεπερνούν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ.

Αγοράστε Μετοχές της Η Citigroup Inc. >>

Γιατί ενδέχεται να αυξηθεί η τιμή της μετοχής;

1ος λόγος. Μείωση του μεγέθους των αποθεματικών ενόψει της βελτίωσης της οικονομίας

Η Citigroup διαθέτει επί του παρόντος δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 (δείκτης βασικού κεφαλαίου της τράπεζας προς το σταθμισμένο ενεργητικό της) ~11,9%, ο οποίος θα ανέλθει στο 13% μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους. Εκ πρώτης όψεως, μπορεί να φαίνεται ότι δεν προβλέπεται τίποτα καλό για έναν επενδυτή εξαιτίας του εκτεταμένου αποθέματος «μη εξυπηρετούμενων» κεφαλαίων μιας τράπεζας. Ωστόσο, πρώτον, κάτι τέτοιο εγγυάται τη σταθερότητα της τράπεζας καθώς και τη σιγουριά για επενδυτικές κινήσεις εν μέσω περιόδων οικονομικής αστάθειας. Δεύτερον, τα σχέδια για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αντικατοπτρίζονται ήδη στην τιμή της μετοχής, μαζί με τις αμφιβολίες της αγοράς ενόψει της αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Οι ρυθμιστικές αρχές αυξάνουν κατά βάση τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για συστημικά σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι όταν η σχετικά εντεταλμένη διαύγεια και οι αγορές ησυχάσουν, οι ρυθμιστικές αρχές θα είναι έτοιμες να μειώσουν τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις ώστε να διοχετεύσουν τις ροές κεφαλαίων στην αγορά με σκοπό να εντείνουν την οικονομική ανάπτυξη. Η Citigroup αναμένει ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα μειωθούν στο 11,5%-12% αφού πρώτα κορυφωθούν στο 13%. Ωστόσο, η ρυθμιστική δράση και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων το επόμενο έτος θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περισσότερες μειώσεις στο άρτιο συστημικής σημασίας (ανοιχτό μπλε στο παρακάτω διάγραμμα) και στο αποθεματικό κεφαλαίου πίεσης (γκρι στο παρακάτω γράφημα), δεδομένου ότι το ελάχιστο ρυθμιστικό CET1 είναι 4,5%.

Πηγή: Second Quarter 2022 Fixed Income Investor Review

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μόλις το 1% του τρέχοντος κεφαλαίου κατηγορίας (Tier) 1 της Citigroup ανέρχεται περίπου στα 1,45 δισεκατομμύρια δολάρια, που ισοδυναμεί με περίπου το 7% του συνολικού ετήσιου καθαρού κέρδους της τράπεζας στο πλαίσιο ενός εξαιρετικά επιτυχημένου 2021. Επομένως, αναμένουμε ότι όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την αρχή του τέλους των αναταραχών, οι επενδυτές θα αρχίσουν να ενσωματώνουν τις μελλοντικές αποδεσμεύσεις κεφαλαίων στην αξία της εταιρείας. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που μοιραστήκαμε νωρίτερα, ο χρηματοπιστωτικός τομέας ανακάμπτει με ταχύτερους ρυθμούς μετά από περιόδους ύφεσης στην αγοράς. Συνεπώς, θεωρούμε ότι ακόμη και ένας σημαντικός παίκτης όπως η Citi διαθέτει καλές προοπτικές ανάπτυξης.

2ος λόγος. Αυξήσεις επιτοκίων ακολουθώντας τη Fed

Όσον αφορά τα έσοδα από τόκους, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των τραπεζών αποσκοπούν στο να επωφεληθούν από τον μετασχηματισμό κατά τη λήξη, δηλαδή να δανείζουν με υψηλά επιτόκια για περίοδο πολύ μεγαλύτερη από αυτή που γίνονται δεκτές οι καταθέσεις. Έτσι, η πολιτική αύξησης των επιτοκίων που ακολουθεί η Fed ευνοεί σημαντικά τις τράπεζες. Αυτό γίνεται ήδη αντιληπτό, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, καθώς το καθαρό περιθώριο επιτοκίου της Citi αυξήθηκε από 1,97% σε 2,24% εντός της περιόδου μεταξύ του δευτέρου τρίμηνου του 2021 και του δευτέρου τριμήνου του 2022.

Πηγή: Citigroup Earnings Results Presentation Second Quarter 2022

Τούτου λεχθέντος, όταν τα επιτόκια αρχίσουν να πέφτουν, οι καταθέσεις με υψηλά επιτόκια θα πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης, ενώ τα δάνεια με υψηλά επιτόκια θα παράγουν εισόδημα για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

3ος λόγος. Σταθερά μερίσματα

Η Citigroup δεν έχει σταματήσει να καταβάλλει μερίσματα από τότε που ξεκίνησε το εν λόγω πρόγραμμα το 2013. Ως εκ τούτου, υπάρχει πλέον η ευκαιρία να λάβετε μία από τις υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις στην ιστορία της εταιρείας - 3,84% ετησίως. Οι επιπλέον πληρωμές σε μετρητά μπορούν να θεωρηθούν ως κάποιο είδος ασφάλισης που θα διευκολύνει την αναμονή σας μέχρι τη συμπλήρωση του έτους. Συγκριτικά, η απόδοση των ομοσπονδιακών ομολόγων ενός έτους των ΗΠΑ σήμερα ανέρχονται μόλις στο 3,31% ετησίως.

Οικονομικοί δείκτες

Τα έσοδα των τελευταίων 12 μηνών (TTM) της Citigroup αυξήθηκαν από 72,54 δισεκατομμύρια δολάρια σε 74,92 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η συσσώρευση αποθεματικών κεφαλαίου λόγω των επισφαλών παγκόσμιων οικονομικών γεγονότων και του υψηλότερου κόστους εργασίας οδήγησε σε μείωση των λειτουργικών κερδών TTM από 32,08 δισεκατομμύρια δολάρια σε 22,60 δισεκατομμύρια δολάρια και των καθαρών κερδών TTM από 20,35 δισεκατομμύρια δολάρια σε 15,55 δισεκατομμύρια δολάρια. Επομένως, το λειτουργικό περιθώριο της εταιρείας μειώθηκε από 44,2% σε 30,2% κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου και το καθαρό περιθώριο μειώθηκε από 28,0% σε 20,8%. Επιπλέον, λόγω μεταβολών στα μη ταμειακά στοιχεία και στις συμφωνίες εξασφαλίσεων, καθώς και στα reverse repos και στα χρεόγραφα που υπό δανεισμό, οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Citigroup μειώθηκαν από 72,64 δισεκατομμύρια δολάρια σε 22,85 δισεκατομμύρια δολάρια και οι διαθέσιμες ταμειακές ροές μειώθηκαν από 68,74 δισεκατομμύρια δολάρια σε 18,03 δισεκατομμύρια δολάρια. Να θυμάστε ότι συγκρίνουμε αποτελέσματα που προέρχονται από μια πτωτική αγορά με αυτά ενός έτους που χαρακτηρίζεται από ισχυρή οικονομική ανάκαμψη.

Στο τελευταίο τρίμηνο αναφοράς, η εταιρεία αύξησε τα έσοδά της από 10,48 δισεκατομμύρια δολάρια σε 11,96 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν από 7,36 δισεκατομμύρια δολάρια σε 6,07 δισεκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν από 6,19 δισεκατομμύρια δολάρια σε 4,79 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα παραπάνω οδήγησαν σε μείωση του λειτουργικού περιθωρίου από 70,3% σε 50,7% σε ετήσια βάση και του καθαρού περιθωρίου από 34,9% σε 24,3%. Ωστόσο, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς, πιστεύουμε ότι η Citigroup σημειώνει καλές επιδόσεις.

Όπως αναφέραμε, η εταιρεία αντιμετωπίζει προσωρινή μείωση των ταμειακών ροών λόγω μεταβολών στα μη ταμειακά στοιχεία και στο κεφάλαιο κίνησης. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του δεύτερου τριμήνου 2022 ανήλθαν σε -15,11 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 15,70 δισεκατομμυρίων δολαρίων ένα χρόνο πριν και οι διαθέσιμες ταμειακές ροές μειώθηκαν από 14,76 δισεκατομμύρια δολάρια σε -16,34 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεδομένου του ύψους του κεφαλαίου της Citigroup, οι μεταβολές στις ταμειακές ροές δεν εγείρουν ανησυχίες όσον αφορά την επιχειρηματική σταθερότητα. Αναμένουμε ότι, στο μέλλον, η πτώση θα υπεραντισταθμιστεί από τους παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Citi επιδεικνύει ανθεκτικότητα, καθώς διατηρεί δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 11,9%. Επιπλέον, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, η τράπεζα διατηρεί δείκτη κάλυψης ρευστότητας με καλό περιθώριο ύψους 15 ποσοστιαίων μονάδων παραπάνω από την κανονιστική απαίτηση του 100%. Επιπλέον, τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού της είναι υψηλής ποιότητας και αποτελούνται κυρίως από μετρητά και κρατικούς αξιόγραφα των ΗΠΑ.

Πηγή: Second Quarter 2022 Fixed Income Investor Review

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της Citi παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τα ποσοστά των προμηθειών για κάρτες (αριστερό γράφημα παρακάτω) και τις υπηρεσίες λιανικής (δεξιό γράφημα) να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Πηγή: Second Quarter 2022 Fixed Income Investor Review

Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στον εταιρικό δανεισμό. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ότι το μερίδιο των άτοκων δανείων μειώθηκε από 0,76% το δεύτερο τρίμηνο του 2021 σε 0,58% το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Πηγή: Second Quarter 2022 Fixed Income Investor Review

Ένα άλλο επιχείρημα για την επένδυση στη Citigroup είναι το γεγονός ότι η εταιρεία φαίνεται σημαντικά υποτιμημένη σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κλάδου:

Πηγή: Refinitiv

Κίνδυνοι

Παρόλο που οι τράπεζες είναι περισσότερο πρόθυμες να αναλάβουν κινδύνους σε σχέση με άλλες εταιρείες λόγω των πιο προηγμένων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζουν, σε περίπτωση που επέλθει κάποιο ακόμη μεγαλύτερο συνταρακτικό συμβάν, το κεφαλαιακό απόθεμα θα πρέπει να δαπανηθεί, μειώνοντας την πιθανή απόδοση από τη ρευστοποίηση των αποθεματικών στο μέλλον.

Αξιολογήσεις από άλλους επενδυτικούς οίκους:

Πηγή: MarketBeat 

Πώς να επωφεληθείτε από την ιδέα;

 1. Αγοράστε μετοχές Η Citigroup Inc. στα $54,2
 2. Μην κατανέμετε περισσότερο από 2% του χαρτοφυλακίου σας σε αυτήν τη θέση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συστάσεις των αναλυτών μας για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου.
 3. Ρευστοποιήστε όταν η τιμή φτάσει τα $65,5

Πώς να Αγοράσω Μετοχές της Η Citigroup Inc.?

Εάν δεν έχετε ακόμα επενδυτικό λογαριασμό, ανοίξτε έναν τώρα: μπορείτε να το κάνετε διαδικτυακά, σε 10 μόλις λεπτά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα και να επιβεβαιώσετε τον λογαριασμό σας.

Αφού ανοίξετε λογαριασμό, μπορείτε να αγοράσετε μετοχές με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Freedom 24: Στην ενότητα Web Terminal (τερματικό web), πληκτρολογήστε C.US (το ticker της Η Citigroup Inc. στο NYSE) στη γραμμή αναζήτησης και επιλέξτε τη Η Citigroup Inc. από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ανοίξτε μια ασφαλή συνεδρία στο παράθυρο trading στα δεξιά, επιλέξτε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράσετε, και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (Αγορά).

Εφαρμογή της Freedom24 για iPhone ή Android: Πηγαίντε στην οθόνη Price (τιμή) και πατήστε στο εικονίδιο αναζήτησης στην πάνω δεξιά γωνία. Στον διάλογο αναζήτησης που θα εμφανιστεί, πληκτρολογήστε C.US (το ticker της  Η Citigroup Inc. στο NYSE) και επιλέξτε τη Η Citigroup Inc. από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Στη συνέχεια θα δείτε τη μετοχή στην market watch (παρακολούθηση αγοράς)· πατήστε πάνω της και πηγαίντε στην καρτέλα Order (εντολή) στον διάλογο που θα εμφανιστεί. Εισάγετε τον αριθμό των μετοχών που θέλετε να αγοράστε και κάντε κλικ στο κουμπί «Buy» (αγορά).

Αγοράστε Μετοχές της Η Citigroup Inc. >>


*Οποιαδήποτε επενδυτική μας ανάλυση εκπονείται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχεται σύμφωνα με τους γενικούς όρους μας. Η ανάλυσή μας δεν προορίζεται για να εκληφθεί ως προτροπή ή συμβουλή για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Οι απόψεις και οι συστάσεις που παρουσιάζονται δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ατομικές συνθήκες, τους στόχους ή τις ανάγκες του πελάτη και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Οι επενδύσεις σε τίτλους αξιών και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ενέχουν πάντα τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου και παραμένει καθήκον του επενδυτή να ενημερώνεται για την κάθε επένδυση και να διαβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ανάλυσή μας καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδιαιτέρως τα ενημερωτικά δελτία, τις οικονομικές εκθέσεις και τις ειδοποιήσεις γνωστοποίησης κινδύνου. Οι απόψεις και οι εκτιμήσεις αντιπροσωπεύουν τις κρίσεις μας κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτών των απόψεων ή εκτιμήσεων και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι δεν δεσμευόμαστε να παρέχουμε επικαιροποιήσεις και ότι η ανάλυσή μας μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη με την πάροδο του χρόνου. Οι προμήθειες, τα τέλη και άλλα έξοδα μπορούν να μειώσουν την τελική απόδοση της επένδυσής σας. Οι παρελθοντικές αποδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικές αποδόσεις. Ο αποδέκτης αυτής της αναφοράς πρέπει να λάβει τις δικές του ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με οποιουσδήποτε τίτλους αξιών ή οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα αναφέρονται στο παρόν περιεχόμενο. Ορισμένες συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο και δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Παρ’ όλο που αυτό το υλικό βασίζεται σε πληροφορίες που θεωρούμε αξιόπιστες, η Freedom Finance Europe Ltd. δεν έχει επαληθεύσει τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της ούτε εκφράζει την άποψη ότι αυτό το υλικό είναι ακριβές, επίκαιρο ή πλήρες, επομένως δεν θα πρέπει κάποιος να βασιστεί σε αυτό ως τέτοιο. Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές με βάση το κλείσιμο της αγοράς για τους τίτλους που εξετάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.


 • Πηγές πληροφοριών
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης συστάσεων σύμφωνα με τους Όρους χρήσης της έρευνας αγοράς

  Οι αναλυτές της Freedom Finance διεξάγουν ανάλυση σε τρία στάδια. Επιλέγουν έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο με βάση τις τρέχουσες ειδήσεις, τους στατιστικούς δείκτες και τις ειδικές μετρήσεις της αγοράς. Αξιολογούν την αναλογία προσφοράς/ζήτησης και τη δυναμική της μελλοντικής ανάπτυξης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την επενδυτική ελκυστικότητα ενός κλάδου είναι ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, το συνολικό μέγεθος της αγοράς που μπορεί να απευθυνθεί, το επίπεδο συγκέντρωσης των παικτών στην αγορά και το ενδεχόμενο μονοπωλίου, καθώς και το επίπεδο ρύθμισης από διάφορους οργανισμούς ή ενώσεις.

  Στη συνέχεια πραγματοποιούν συγκριτική αξιολόγηση με βάση το επιλεγμένο δείγμα. Αξιολογούνται εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. δολαρίων, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις (όταν υπάρχει αποδεκτό επίπεδο ρευστότητας για τους τίτλους της εταιρείας στο χρηματιστήριο). Οι επιλεγμένες εταιρείες (peers) συγκρίνονται με βάση: πολλαπλασιαστές (EV/S, EV/EBITDA, PE, P/FCF, P/B), ρυθμούς αύξησης των εσόδων, περιθώρια και κερδοφορία (περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος, περιθώριο καθαρού εισοδήματος, ROE, ROA), επιχειρηματική αποτελεσματικότητα.

  Μετά τη συγκριτική αξιολόγηση, οι αναλυτές διεξάγουν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα σύμφωνα με τα στατιστικά της επιλεγμένης εταιρείας. Εξετάζουν την αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας, πληροφορίες σχετικά με τρέχουσες και πιθανές συγχωνεύσεις και εξαγορές (δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών) και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της ανόργανης ανάπτυξης και άλλα νέα κατά το προηγούμενο έτος. Ο κύριος στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες ανάπτυξης και να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους και η κλίμακα των επιπτώσεών τους στην επιχείρηση.

  Με βάση όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, οι αναλυτές καθορίζουν μια σταθμισμένη πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας και των τεκμαρτών επιχειρηματικών περιθωρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό μιας αναμενόμενης αξιολόγησης της εταιρείας βάσει πολλαπλασιαστών. Η εν λόγω αξιολόγηση καθορίζει έναν στόχο τιμής και τη δυνατότητα αύξησης της τιμής της μετοχής.

  Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα επίτευξης της ιδέας καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, το επίπεδο μεταβλητότητας και τον ορίζοντα για πιθανή πρόβλεψη της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου ή της εταιρείας. Η περίοδος πρόβλεψης ορίζεται συνήθως μεταξύ 3 και 12 μηνών.