Επιλογή γλώσσας

el
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

ελληνική
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

 • Αρχική
 • Νέα
 • Τα Καθαρά Κέρδη Διπλασιάστηκαν: Η Freedom Holding Corp. Δημοσιοποιεί τα Έσοδά της για το Πρώτο Τρίμηνο του Οικ. Έτους 2022

Τα Καθαρά Κέρδη Διπλασιάστηκαν: Η Freedom Holding Corp. Δημοσιοποιεί τα Έσοδά της για το Πρώτο Τρίμηνο του Οικ. Έτους 2022

Στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022, το οποίο είναι το ίδιο με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, δηλαδή από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, η Freedom Holding Corp. αύξησε τα έσοδά της κατά 120%, με τα τελευταία να αγγίζουν τα $124 εκατομμύρι. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα έσοδα από τις προμήθειες αυξήθηκαν κατά 125% στα $97 εκατομμύρια, ενώ τα έσοδα από τους τόκους αυξήθηκαν κατά 325% στα $18 εκατομμύρια.

Το καθαρό κέρδος εκτοξεύτηκε και αυτό, πιο συγκεκριμένα, κατά $28 εκατομμύρια σε σχέση με το 2020, και άγγιξε τα $52 εκατομμύρια. Στο μεταξύ, τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν από $0,45 σε $0,87, τα λοιπά ακαθάριστα έσοδα, από $22 εκατομμύρια σε $55 εκατομμύρια, και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, κατά $109 εκατομμύρια και $52 εκατομμύρια, αντίστοιχα.

Αυξήθηκαν επίσης και τα έξοδα: τα συνολικά κόστη αυξήθηκαν κατά $39 εκατομμύρια, ενώ τα έξοδα των προμηθειών, των τόκων, αλλά και τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά $12 εκατομμύρια, $11 εκατομμύρια, $16 εκατομμύρια, αντίστοιχα.

Η Freedom Holding αύξησε τα κόστη εργαζομένων και μισθοδοσίας, καθώς και επέκτεινε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, ενώ αύξησε και τον αριθμό των πελατών και των συναλλαγών της. Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση αυξήθηκε και αυτή επίσης.

Έως και την 30η Ιουνίου του 2021, έχουν ανοιχτεί περισσότεροι από 330.00 λογαριασμοί, 40.000 περισσότεροι σε σχέση με αυτούς που υπήρχαν στις 31 Μαρτίου 2021.