Επιλογή γλώσσας

el
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

ελληνική
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

 • Αρχική
 • Νέα
 • Με αύξηση των καθαρών εσόδων της κατά 8,5 φορές, η Freedom Finance Europe γίνεται μια νέα κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, ανέφερε η Freedom Holding Corp. για το β΄τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022

Με αύξηση των καθαρών εσόδων της κατά 8,5 φορές, η Freedom Finance Europe γίνεται μια νέα κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, ανέφερε η Freedom Holding Corp. για το β΄τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022

Στις 8 Νοεμβρίου, η Freedom Holding Corp., ιδρυτής της Freedom Finance Europe δημοσίευσε άλλη μια έκθεση στην ιστοσελίδα της SEC με αποτελέσματα για το β' τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022, το οποίο συμπίπτει με το τρίτο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους 2021.

Εντός της περιόδου αναφοράς, τα έσοδα της εταιρείας συμμετοχών αυξήθηκαν κατά 349% φτάνοντας τα $313 εκατομμύρια, χάρη στην αύξηση των εσόδων από τίτλους κατά 2011% (+$167 εκατομμύρια), συγκεκριμένα από $8 εκατομμύρια σε $175 εκατομμύρια και στην αύξηση των εσόδων της από τέλη και προμήθειες κατά 115% (+$62 εκατομμύρια), συγκεκριμένα από $54 εκατομμύρια σε $116 εκατομμύρια. Ωστόσο, η κατά $179 εκ. αύξηση των εσόδων από τίτλους ύψους είναι ένα μεμονωμένο γεγονός που οφείλεται στην επαναξιολόγηση και στην πραγματοποίηση μιας μεγάλης χρηματοοικονομικής επένδυσης.

Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας χαρτοφυλακίου αυξήθηκαν πάνω από 8,5 φορές σε ετήσια βάση —από $24 εκ. που ήταν το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021 σε $205 εκατομμύρια στο τέλος της πιο πρόσφατης περιόδου της αναφοράς. Τα κέρδη ανά μετοχή, βάσει σταθμισμένου μέσου όρου 59 εκατομμυρίων μετοχών, αυξήθηκαν από $3,04 σε $3,44 μέσα στο έτος.

Τα λοιπά συνολικά έσοδα αυξήθηκαν από τα $13 εκατομμύρια που ήταν το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού ετους 2021 στα $205 εκατομμύρια για την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της εταιρείας συμμετοχών αυξήθηκαν κατά $373.000 και $162.000 αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, τα έξοδα αυξήθηκαν κατά 85% (+$35 εκ.). Αναλυτικότερα, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά $21 εκ., τα έξοδα τόκων αυξήθηκαν κατά $11 εκ. και οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά $3 εκ. Ο λόγος γι’ αυτό ήταν η επέκταση της επιχείρησης, ιδιαιτέρως η εμφάνιση νέων πελατών και ο αυξημένος όγκος των συναλλαγών τους, καθώς και τα έξοδα τόκων επί των τραπεζικών υπολοίπων των πελατών. Επιπλέον, αυξήθηκαν τα έξοδα που σχετίζονται με τις επαγγελματικές υπηρεσίες και τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση που αντλήθηκε μέσω συναλλαγών repo.

«Το ήμισυ του οικονομικού έτους 2022 ήταν μια δυναμική και παραγωγική περίοδος για όλες τις εταιρείες του ομίλου. Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες μας για το δεύτερο τρίμηνο παρουσίασαν πολλαπλάσια ανάπτυξη σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε το σχέδιό μας για επέκταση σε νέες αγορές και να διευρύνουμε το φάσμα των υπηρεσιών μας. Η ευρωπαϊκή θυγατρική μας Freedom Finance Europe Ltd. αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό από την αρχή του έτους και ήδη εμφανίζει αρκετή σταθερότητα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές εταιρείες. Έχει επίσης λάβει έγκριση για άμεση συμμετοχή από την επιτροπή εισδοχής της Euroclear Bank, το οποίο αποτελεί ακόμη μια εγγύηση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης για τους πελάτες της εταιρείας», δήλωσε ο Timur Turlov, διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding Corp.

Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανοίχτηκαν περισσότεροι από 340.000 λογαριασμοί πελατών στην εταιρεία συμμετοχών. Η Freedom Finance Europe Ltd παρουσίασε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, με άνοιγμα 76.000 λογαριασμών πελατών από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, το οποίο αποτελεί έναν νέο μοχλό ανάπτυξης για τη χρηματομεσιτική δραστηριότητα της εταιρίας μας.