Επιλογή γλώσσας

el
 • cs

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • it

 • kk

 • lt

 • nl

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • uk

ελληνική
 • Čeština

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Italiano

 • Казақша

 • Lietuvių

 • Nederlands

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Українська

Πώς προτιμάτε να πραγματοποιήσετε κατάθεση στον λογαριασμό σας;

* Δεν χρεώνουμε καμία προμήθεια για την κατάθεση του λογαριασμού σας

 • Αρχική
 • Νέα
 • Η Freedom Holding Corp. μεταβάλλει τη δομή ιδιοκτησίας του ενεργητικού της και επιλέγει νέα ελεγκτική εταιρεία.

Η Freedom Holding Corp. μεταβάλλει τη δομή ιδιοκτησίας του ενεργητικού της και επιλέγει νέα ελεγκτική εταιρεία.

Η Freedom Holding Corp. (FRHC), η μητρική εταιρεία της Freedom Finance Europe, βρίσκεται σε καθεστώς αναδιάρθρωσης, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την πώληση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων του ομίλου και τη μεταφορά των εταιρειών με έδρα το Καζακστάν υπό τον άμεσο έλεγχο της εταιρείας χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, ο όμιλος σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον μακροχρόνιο ελεγκτή των δραστηριοτήτων του στις ΗΠΑ με μία από τις λεγόμενες «Big Four» ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης της αγοράς. Ο οικονομικός διευθυντής της Freedom Holding Corp. Evgeny Ler μίλησε για την εν λόγω αναδιάρθρωση σε συνέντευξή του στο Kursiv.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η εταιρεία χαρτοφυλακίου ανακοίνωσε τα σχέδιά της να πουλήσει τις ρωσικές θυγατρικές της - τη χρηματιστηριακή εταιρεία Freedom Finance και την Freedom Finance Bank - στην έκθεση αποτελεσμάτων για το οικονομικό έτος 2022. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της ρωσο-ουκρανικής στρατιωτικής σύγκρουσης. Η επικείμενη συναλλαγή πρέπει να συμμορφώνεται με τις κυρώσεις των ΗΠΑ και τις συστάσεις της OFAC, ενώ πρέπει να λάβει την έγκριση της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας.

«Έχουμε λάβει και εξετάζουμε προσφορές για την πώληση του ρωσικού τμήματος της επιχείρησης, που αποτελείται από μια χρηματιστηριακή εταιρεία και μια τράπεζα», δήλωσε ο Ler. «Ο νέος ιδιοκτήτης της ρωσικής επιχείρησης θα είναι ένας επενδυτής που δεν συνδέεται με τον όμιλό μας. Η χρηματιστηριακή εταιρεία θα αναπτυχθεί στο ρωσικό χρηματιστήριο ενώ η ρωσική τράπεζα θα ασχοληθεί κυρίως με τη διαχείριση μετρητών και άλλων τραπεζικών προϊόντων», πρόσθεσε ο ανώτατος διευθυντής.

Ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης, η εγγεγραμμένη στις ΗΠΑ εταιρεία χαρτοφυλακίου θα καταστεί άμεσος ιδιοκτήτης στοιχείων ενεργητικού στο Καζακστάν - μιας τράπεζας καθώς και εταιρειών χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών – οι οποίες προηγουμένως ελέγχονταν από το ρωσικό επιχειρηματικό τμήμα. «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία υποβολής εγγράφων στην Αρχή Ρύθμισης και Ανάπτυξης της Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του Καζακστάν για να εγκρίνουμε την εταιρεία χαρτοφυλακίου ως κύριο μέτοχο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται του Καζακστάν», δήλωσε ο Ler.

Εκτός από την αλλαγή στη δομή, η εταιρεία χαρτοφυλακίου σχεδιάζει να μεταβιβάσει τη μητρική εταιρεία και τα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ στην εποπτεία μιας νέας ελεγκτικής εταιρείας μέσα στο επόμενο έτος, η οποία θα είναι μία από τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες του κλάδου (Big Four). Αυτό οφείλεται στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς και στην αλλαγή του προφίλ της WSRP, η οποία προσφέρει ελεγκτικές υπηρεσίες στην FRHC από τη δημιουργία της εταιρείας χαρτοφυλακίου το 2008 μέχρι και σήμερα.

«Καθώς η εταιρεία μας αναπτύσσεται, οφείλουμε να υποκείμεθα στον έλεγχο μίας από τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Αυτό πρόκειται για μια απαίτηση της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς: όλοι οι μεγάλοι επενδυτικοί φορείς και οι οίκοι αξιολόγησης επιμένουν σε αυτό», δήλωσε ο Ler. «Βεβαίως, η διαδικασία αλλαγής ελεγκτή είναι χρονοβόρα, τόσο διοικητικά όσο και τεχνικά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία έγκρισης από τις επιτροπές Συμμόρφωσης, Δεοντολογίας και Κινδύνου, προετοιμάζοντας την απαιτούμενη τεκμηρίωση και απαντώντας σε ερωτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών».

Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου δραστηριοποιούνται σε 11 χώρες, μεταξύ των οποίων το Καζακστάν, την Ουκρανία, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ισπανία, Ελλάδα και άλλες. Ταυτόχρονα, τα βασικά στοιχεία ενεργητικού της συνίστανται σε αδειοδοτημένες χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες υποχρεούνται να υπόκεινται σε εξωτερικό έλεγχο σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, ο ελεγκτής του επιχειρηματικού τομέα της FRHC στο Καζακστάν είναι η Deloitte, η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή εταιρεία συνεργάζεται με την KPMG και η WSRP ελέγχει τις θυγατρικές των ΗΠΑ και τη μητρική εταιρεία της FRHC για ό,τι αφορά το χρηματιστήριο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη οικονομική έκθεση της εταιρείας χαρτοφυλακίου, τα καθαρά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού 2023 αυξήθηκαν κατά 7,2% στα 59 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 56% στα 227 εκατομμύρια δολάρια. Η Freedom Finance Europe παρήγαγε 69,5 εκατομμύρια δολάρια, ή το 31% των συνολικών εσόδων της εταιρείας χαρτοφυλακίου.